výslovnost

štítky

29 knih


Brousek pro tvůj jazýček 92% Brousek pro tvůj jazýček 2001, František Kábele

Kniha říkanek na všechny hlásky,na všechna písmena abecedy. Vhodné hl. pro malé děti,které si potřebují jazýček rozcvičit,aby se naučili správně vyslovovat. 9,vydání více


Žvanda a Melivo 98% Žvanda a Melivo 2009, Ester Stará

Knížka určená pro děti předškolního a mladšího školního věku má za cíl zábavnou formou rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit. Děti se pomocí zajímavých úkolů, básniček, doplňovaček, příběhů a hádanek podpořených živými i... více


Logopedické pohádky 91% Logopedické pohádky 2012, Jana Havlíčková

Příběhy k procvičování výslovnosti. Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácvi... více
Kouká Mína do Komína 89% Kouká Mína do Komína 2013, Jana Havlíčková

Soubor říkanek pro děti od 4 let je určen k procvičování výslovnosti všech hlásek českého jazyka. Autorky-logopedky postupovaly při jejich řazení od hlásek nejjednodušších (samohlásky, M, B, P) k nejtěžším (sykavky, R, Ř... více


Říkačky o dobrotách 83% Říkačky o dobrotách 2016, Renata Škaloudová

Naučte své děti správně vyslovovat s touto zábavnou knížkou. Druhá knížka vtipných a hravých říkanek, které prostřednictvím pravidelného opakování a doplňování slov, jež jsou nahrazena obrázkem, pomohou dětem osvojit ... více


Hovorníček 78% Hovorníček 2014, Daniel Hevier

Pěkně mluvit, to je velice vážná věc, ať žijeme kdekoliv. Tuto hravou obrázkovou knížku, pomocnici pro děti, které se chtějí naučit dobře vyslovovat a mluvit srozumitelně, napsal vynikající slovenský básník Daniel Hevier... více


Žežicha se neříká 85% Žežicha se neříká 2004, Ester Stará

Logopedické říkanky, písničky, hry a úkoly pro naše nejmenší, které si jejich pomocí mohou "nabrousit svůj jazýček" a vyhnout se tak problémům se špatnou výslovností. Zábavná kniha pro chytré hlavičky, co umí potrápit ma... více


Logopedické hádanky 2 93% Logopedické hádanky 2 2021, Jana Havlíčková

Logopedické hádanky ve formě veršů, v nichž musejí děti samy přijít na správný rým, se staly v rodinách, ve školkách, školách i na logopedických pracovištích velmi oblíbenými, a proto autorky vytvořily jejich pokračování... více


Hlasy a hlásky 100% Hlasy a hlásky 1999, František Synek

Rozvíjení a výchova řeči. Z praxe výchovného logopeda. více


Naučím se všechny hlásky 100% Naučím se všechny hlásky 2021, Zorka Vítková

Má vaše dítě problémy s výslovností? Sešit plný her, cvičení, básniček, písniček a hádanek vám pomůže jednotlivé hlásky natrénovat. Čekají vás cvičení na rozvoj sluchového vnímání, rozlišování zvuků a hlásek, aktivity... více


Co mi povíš, Matěji 60% Co mi povíš, Matěji 2010, Markéta Hrubínová

Mluví moje dítě správně? Jak mu mohu pomoci zlepšit výslovnost? Tyto otázky si klade většina rodičů předškolních dětí. Kniha Co mi povíš, Matěji? je užitečným pomocníkem pro rodiče, kterým záleží na tom, jak jejich dítě ... více


Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (španělština, portugalština) 0% Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (španělština, portugalština) 2002, Jiří Zeman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Říkej si a hraj 0% Říkej si a hraj 2017, Jitka Tučková

Metodická příručka a cvičení pro prevenci poruch výslovnosti. Metodická příručka pro rodiče, logopedy a učitelky v MŠ. Rodičům dětí předškolního věku pomůže odhalit výslovnostní potíže a předcházet jim, a to jak rodič... více


Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě 0% Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě 1962, Bohuslav Hála

Ucelené pojednání o fonetice češtiny z pera odborníka. více


Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 0% Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 2005, Jiří Zeman

V tété publikaci se J. Zeman zaměřuje na italská, holandská a albánská osobní jména. více


Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny 0% Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny 2012, Miroslav Bázlik

Ak vám záleží na dobrej anglickej výslovnosti, siahli ste po správnej publikácii, lebo v nej nájdete opis charakteristických vlastností aj osobitostí anglických hlások, ich zoskupení, prízvuku či intonácie, tak z hľadisk... více


Říkej si se mnou 0% Říkej si se mnou 2005, Bohdana Pávková

Říkánky a básničky k procvičování správné výslovnosti. více


Výslovnost němčiny - Poznámky z teorie a cvičení 0% Výslovnost němčiny - Poznámky z teorie a cvičení 2008, Pavel Machač

Fonetická teorie a cvičení. více


Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 0% Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 2018, Jana Vlčková-Mejvaldová

Cílem publikace je poskytnout podporu pro výuku zvukové stránky jazyka a ke kultivaci mluveného projevu. Cvičebnice obsahuje stručné teoretické výklady, upozorňuje na problémová místa české výslovnosti a na příkladech uk... více


Učíme se R: Cvičení propojená s grafomotorikou % Učíme se R: Cvičení propojená s grafomotorikou 2023, Radka Havlová

Kniha Učíme se R propojuje logopedii s grafomotorikou, proto je věnována nejvíce dětem předškolního a mladšího školního věku. Pracovní listy byly vytvořeny pro možnost každodenního krátkého procvičování vedoucího k vyvoz... více


Vyslovuješ správně? 0% Vyslovuješ správně? 2007, Vlasta Blumentrittová

Cvičné texty k odstraňování nesprávné výslovnosti více


Rétorika : manuál komunikačních dovedností 0% Rétorika : manuál komunikačních dovedností 2001, Marie Maříková

Druhé, doplněné vydání učebnice, která si klade za cíl konkrétními radami a cvičeními pomoci manažerům, pracovníkům PR a reklamních agentur, moderátorům, lektorům, učitelům, studentům, dealerům, poslancům, všem, kteří ve... více


Zpívejte si česky - Texty písní, noty, audio CD a cvičení 0% Zpívejte si česky - Texty písní, noty, audio CD a cvičení 2020, Jiřina Bartošová

Knížka obsahuje lidové písničky, které jsou ideální na procvičování výslovnosti problematických hlásek a hláskových skupin. O proti běžným mluvním cvičením mají výhodu v tom, že jsou melodické, rytmické, snadno zapamatov... více


Říkanky pro upevnění hlásek: C, S, Z 0% Říkanky pro upevnění hlásek: C, S, Z 2013, Jitka Tučková

Kniha Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z je čtvrtou publikací z cyklu logopedických textů určených převážně dětem, které mají v řeči větší obtíže než pouze výslovnostní. Obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upe... více


Deskové hry. Procvičujeme L, R, Ř % Deskové hry. Procvičujeme L, R, Ř 2022, Ivana Novotná

Hrajeme si a procvičujeme výslovnost. Všechny čtyři herní plánky jsou vhodné pro malé děti, mají jednoduchá pravidla a jsou plné zábavy. První plánek knihy je věnován procvičování hlásky L. Následující dva plánky se věnu... více


Říkanky pro upevnění hlásek: H, CH, K, G a měkčení 0% Říkanky pro upevnění hlásek: H, CH, K, G a měkčení 2011, Jitka Tučková

Pro děti se závažnějšími řečovými obtížemi, tj. s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči či s mentálním postižením, je náročné reprodukovat básničky, které obsahují obtížně vyslovitelná slova. Říkanky v této knize na... více


Zlatá skříňka 0% Zlatá skříňka 1996, Marie Sirůčková

Popis knihy není zatím k dispozici. více