Devadesát tři

kniha od:

Devadesát tři https://www.databazeknih.cz/img/books/57_/5740/bmid_devadesat-tri-woI-5740.jpg 4 253

Poslední román Victora Huga; napsal jej v sedmdesáti letech, bezprostředně po krvavém potlačení pařížské komuny roku 1871. Psát v té době oslavný román o nejpohnutějším roce Francouzské revoluce, o roce 1793, byl čin hodný Hugovy velikosti. Vyděšení Francouzi raději o revoluci mlčeli... A psát tehdy o revoluci a neodsoudit Dantona a Robespierra a celou jakobínskou diktaturu bylo velmi odvážné. Příběh se odehrává mimo Paříž, v kraji Vendée, kde byly silné pozice protirevolučních royalistických sil. Hugo spojuje historickou látku, kterou detailně zná, s působivou, imaginativní fikcí. Dramaticky sevřený děj pak podtrhuje výjimečné postavení tohoto románu v celé autorově tvorbě.... celý text

Žánr:
Literatura světová , Historické romány

Vydáno: , Naše vojsko
Originální název:

Quatrevingt-treize , 1874


více info...

Komentáře (39)

Komentáře 39 Recenze 0

MilanBrabec
MilanBrabec
04.12.2023 3 z 5

Devadesát tři, přesněji Čtyřikrát dvacet třináct (vtip pro franštináře), jsem musel číst nadvakrát. Během střední školy jsem přečetl Chrám Matky Boží v Paříži i Bídníky, které dodnes považuji za jeden z vrcholů světové literatury, ale tuhle útlou oslavu jakobínského teroru jsem tehdy nedočetl a vrátil se k ní až po čtvrtstoletí. Ano, Hugo je mistr slova, ale příběh, motivace postav, to všechno vázne. Daří se mu jen vystavět kontrast mezi zpátečnictvím a pokrokem, tedy spíše "pokrokem"... "Na jedné straně dluh, na druhé splatnost. Na jedné straně bezvýchodný středověký řád, nevolník, šlechtic, otrok, pán, měšťanstvo, šlechta, složitý zákoník rozvětvený ve zvyky, soudcové a kněží věrní spojenci, nesčetné svazky, státní pokladna, dávky, odúmrť, daň z hlavy, výsady, předsudky, fanatismus, královské právo prohlásit státní úpadek, žezlo, trůn, libovůle, božské právo – na druhé straně prostá věc, ostří gilotiny. Na jedné straně nerozpletitelný uzel, na druhé sekera." Brrr...

Michal___
Michal___
11.09.2023 5 z 5

"Velké věci nastávají. Co v tomto okamžiku revoluce dělá, je záhadou. Za viditelným dílem je dílo neviditelné. Jedno zakrývá druhé. Dílo viditelné je hrubé, dílo neviditelné vznešené. Rozeznávam teď všecho velmi jasně. Je to zvláštní a krásné. Použití látek minulosti bylo nutné. Z toho vznikl ten neobyčejný rok devadesát tři. Pod divošským lešením buduje se chrám civilizace. "

Hrozné ako báj zo starých dôb, ale pre mňa to najlepšie od Huga. Všetko ostatné vynikajúco zhrnul vo svojom komentári užívateľ PeterRainhard.
A nad to všetko som si vďaka poslednému románu Viktora Huga zamiloval Bretónsko.


Mickhesh
Mickhesh
05.09.2023 5 z 5

Mě se kniha líbila, o Francouzské revoluci jsem nevěděl zhola nic, nicméně tato kniha mě donutila si informace zjistit. Na knihu se musí brát zřetel, kdy byla psána a tak se nevyhneme občasným, obsáhlým popisům staveb, osobností apod. Nicméně se to dá přežít, spíše mi to celé do toho pasuje a nejsou nikterak dlouhé, jak by se ze zdejších komentářů mohlo zdát. Kniha má samozřejmě i myšlenkový přesah. 90%

Romcha
Romcha
29.05.2023 5 z 5

Problém této knihy je, že vás na poměrně velmi krátkém úseku provádí naopak velikou částí Francouzské revoluce, respektive všem jejími třemi částmi (kdo má tedy bohaté historické znalosti pro toho je kniha s pěti hvězdičkami, pro neznalé je to o jednu hvězdičku méně), respektive jako celek kniha pokrývá až celkem čtyři období:

1) Počátek revoluce
2) Monarchistické období
3) Republikánské období
4) Jakobínské období a vládu teroru

Samotné dílo má pak v těchto dobách poukazovat na rozdělení národa. Otec bojuje se synem, matka proklíná dceru a že se vláda jako takové ujímá madam Gilotina. Rok 1793 byl nejdramatičtějším obdobím francouzské revoluce skrz všechny výše zmiňované období na jeho pozadí se odehrává napínavý a zároveň tragický příběh tohoto skvělého historického románu.

Bezesporu patří mezi vrcholná díla francouzského romantismu.

PeterRainhard
PeterRainhard
15.04.2023 5 z 5

Román 93 nevyznačuje se (obdobně jako "Muž, který se směje") rozmáchlým epickým dějem. Vždyť v podstatě zachycuje velice krátký časový úsek z období Francouzské revoluce, kdy se její kyvadlo nacházelo v krajně levé poloze a běh času se neuvěřitelně zrychlil.

Je to monumentální freska zachycující daleko spíše okamžik, nežli běžící děj a její postavy jsou spíše mohutné sochy, typy, nežli živí lidé. Nicméně, jsou to typy velmi výmluvné, vypovídající, prokreslené do detailů. Romantické jsou jejich rysy, protože ty jsou nadlidské, ba někdy nelidské, přičemž oni i samotné události jsou smyšlené (pozor: každodenní dobové politické i jiné reálie jsou zachycené s nesmírnou péčí).

Jako obraz revoluce je román úžasný. Hugo zachytil podle mého mistrovsky dvojakou, "janusovskou" tvář revoluce - která má dvě tváře - jednu obrácenou do budoucnosti, druhou do minulosti. Jedna je mladá, druhá druhá je stará. Ale v okamžiku, kdy mezi nimi dojde k boji, vše mezi nimi je prostě smeteno - pokud se alespoň jedna strana na moment, na vteřinu neslituje. A pokud to udělá, doplatí na to... Více však neprozradím.

Ach jistě, román je "mnohomluvný": vždyť jeden z monologů Lantenaca zabere skoro půldruhé tiskové strany! Leč - to není zachycení reálné řeči a reálné situace. Ústy markýze hovoří kontrarevoluce, tak jako ústy "pátera vyklouze" Cimmourdaina, revolucionářů Robespierra či Marata hovoří zase Revoluce. Je to metoda, nikoli chyba autora.
A takto, obvykle v párových protikladech typizuje Hugo i další obrazy: konvent v jeho popisu je živým tvorem - je to Revoluce sama. Proto ten podrobný popis, který tak mate a popuzuje moderního čtenáře. A proti němu je na patřičném místě ústrojně symetricky ukázána chmurná tvrz Torgue - rodové sídlo a srdce kontrarevoluce. Není to jen topos, místo děje. Ona je také jaksi živým účastníkem děje - vždyť to ona ukrývá (jako matka) prchající royalisty i s jejich rukojmími.

Jak to říkal "archanděl smrti" Saint-Just? "Teror bez ctnosti je jen tyranií a podlostí. A ctnost bez teroru je bezmocná". V románu devadát tři jsme uprostřed vzedmutého víru právě onoho "teroru ctnosti", pokroku rubajícího bez slitování nalevo a napravo.
Pokroku, proti kterému stojí pověrčivá, negramotná, chmurná, strašlivá, setrvačná, zavilá síla padlého režimu. Vrchol civilisace (Paříž), proti temným lesům Vendée.

A máme tu tři ústřední postavy: Cimmourdain (revoluční komisař, toť pan "Terror"), Gauvain (mladý velitel "modrých", ztělesnění oné revoluční "Ctnosti") a markýz Lantenac (velitel "Bílých", ztělesnění "Kontrarevoluce"). (A svůj velice přesný důvod má skutečnost, že Gauvain je Lantenacův jediný příbuzný, synovec, symbolicky ukazující jak staré rodí nové, z teze se rodí antiteze)
Zvláště Lantenac má až nelidské rysy, je to typ starého aristokrata v tom dobrém i tom nejhorším: věkem stařec, strašlivou fysickou silou však více než běžný muž, mohutná osobnost, naprosto nelítostný, krutý, zacházející s lidmi mimo jeho stav jako s otroky, jsa naprosto spjatý se starým stavem, s jeho privilegii, mravy i životním stylem. Ale také člověk rozhodný, osobně nesmírně odvážný, bojovník za ideu, generál...

O posledním boji royalistů (ke kterým přitom nepociťuje žádných sympatií) říká autor toto:

"Sedm mužů zbývajících z oné hrdinné hrstky vidělo, že jsou neúprosně uzavřeni a polapeni v té tlusté zdi, jež je chránila ale zároveň vydávala v ruce nepřátel. Nebyli ještě chyceni, ale byli již uvězněni.
Tu promluvil markýz:
"Přátelé, je konec."
Na chvíli se odmlčel a dodal: "Grand-Francoeur nechť je opět abbém Turmeauem.".
Všichni poklekli s růženci v rukou. Pažby útočníků bušily blíž a blíž. Grand-Francoeur, krvácející z rány po kulce, jež lehce zasáhla lebku a urvala část kůže i s vlasy, vztyčil pravici s křížem. Markýz, ač byl v houbi duše skeptik, poklekl na koleno.
"Nechť se každý zpovídá nahlas ze svých hříchů," řekl Grand-Francoeur. "Milosti, začněte".
"Zabíjel jsem," řekl markýz.
"Zabíjel jsem," řekl Hoisnard.
"Zabíjel jsem," řekl Guinoseau.
"Zabíjel jsem," řekl Brin-d´Amour.
"Zabíjel jsem," řekl Chatenay.
"Zabíjel jsem," řekl Imanus.
A Grand-Francoeur pokračoval: "Ve jménu nejsvětější Trojice vám odpouštím. Duše vaše nechť odejdou v pokoji."
"Amen!" odpověděli všichni.
Markýz povstal.
"Nyní můžeme zemřít."
"A zabíjet," dodal Imanus.
***
Myslím, že takto vypadá krásná próza.

Terror
Terror
08.01.2023 3 z 5

Má první kniha od klasika francouzské literatury. Shodou okolností autorova poslední. Že bych se do Huga pustil od konce? A není to fuk? Román mě překvapil svým naturalismem ve své první čtvrtině. Oproti Dumasovi je zde více krve a smrti. Čím mne naopak Hugo nezklamal, jsou dlouhé a až úsměvně pitomé dialogy, které mají jediný účel – popsat více autorských archů. Druhá polovina knihy je dobrodružná, akční a měl jsem chvílemi pocit, že čtu nějaký starý brakový román, kterým se ve své cele mohl těšit Babinský. Ve svém popisu jsem vynechal jednu část. Záměrně si ji nechávám na konec… Ve druhé čtvrtině díla totiž přijde něco, co možná odradí od další četby spoustu čtenářů. Připomnělo mi to vtip z Televarieté o konkurzu na informátora pražské cestovní kanceláře. Kolik má Praha obyvatel? - 1183000. A teď nám je vyjmenujte. V Hugově soupisu členů zasedání Komuny snad chybí jen podavač vody a uklízečka…

czermy
czermy
16.09.2022 2 z 5

Bohužel zklámání, chtěl jsem zajímavé dílo o francouzské revoluci, dostal jsem strašlivou nudu. Bod dávám za paní Michelle Fléchard a druhý za dobývání La Torque. Dohromady pak za důležité vyznění románu, totiž, že lidskost umí vítězit nad ideologiemi. Škoda ale topornosti, utahanosti a nedějovosti celého díla. Spousta nicneříkajících výčtů spolehlivě zabila děj a výsledkem je dlouhá doba čtení a ztráta času.

Kabuky
Kabuky
29.05.2022 5 z 5

Zajímavý exkurz do dějin Velké francouzské revoluce.

Legens
Legens
29.04.2022 5 z 5

Na této skvělé knize je strašné to, že člověka napadá, že neřešitelné pocity, jaké v závěru románu zažíval Lantenac, Gauvain a Cimourdain, ty hrozné rozpory mezi lidstvím a odlidštěnou tupou politickoválečnou ideologií, musely a musí ve válkách řešit ve skutečnosti spousty lidí, kteří byli a jsou do těchto situací doslova vmasakrováni.

Jaruš7
Jaruš7
27.02.2022 5 z 5

Román vypráví o časech revoluce ve Francii, kdy se nenávist, zloba, krutost a zuřivost nedaly ovládnout.
Revoluce v krvi byla strašlivým prozřením, čeho je člověk schopen ve vyhrocené situaci.

Audio - rozhlasová hra ve skvostném obsazení zanechá silný dojem pro poučení.

Knišíl
Knišíl
17.11.2021 5 z 5

Devadesát tři je románem na hraně romantismu a realismu, máme tu pohnuté osudy a lidské tragédie, máme tu 10 stránkové popisy budov a výčty jmen, máme tu postavy objevující se v pravou chvíli na pravém místě, máme tu lásku i smrt, máme tu historický román i nadčasovou sondu do lidských duší, máme tu Huga.
Váhal jsem s plným hodnocením tohoto díla, ale závěr mě utvrdil v tom, že s tímto dílem mělo by se setkat více dnešních čtenářů. Kniha šestá počítá se k tomu nejlepšímu, co jsem měl možnost číst. Zde střetává se pozemské s nadpozemským, po bitvě pozemské nastává bitva v nebesích mezi Bohem a Satanem. Lantenac, Gauvain, Cimourdain, matka Fléchardová, Radoub, Imanus a další postavy žijí a rozhodují, bojují a umírají a existuje zánik pozemský a zánik věčný, a nikdo neujde prvému, ale druhému může uniknout, rozhodne-li se ve správný okamžik v souladu se svým srdcem, do něhož je vepsán zákon Boží.
Hugo v románu ukazuje, co dělá z lidí revoluce ve střetu feudalismu a revolučního pokroku, pokroku v podobě guillotiny. Velmi realistické vylíčení událostí onoho roku. A každý popis a postava má svůj smysl. Když Hugo popisuje výčtem jmen střídání politiků v Konventu, má to svůj smysl. Když Hugo věnuje tolik stran popisu věže a hrádku s mostem, má to svůj smysl. Když uvede do děje nějakou postavu a pak ji zdánlivě opustí, má to svůj smysl. Jedná se o vynikající román se silným morálním poselstvím, děti jsou více než cokoliv na světě. Žena je slabá, ale matka silná. Člověk se může změnit... Ale to už nechám na Vás, abyste si sami přečetli a pochopili.

Pár zajímavých pasáží:

"Dějiny mají svou pravdu, pověst ji má také. Pravda pověstí je zcela jiná než pravda historická. Pravda pověstí je výmysl, jehož výsledkem je skutečnost. Ostatně mají i dějiny i legenda jeden a týž úkol, zobraziti totiž pod člověkem, jenž pomíjí, člověka, jenž žije věčně."

"Mlčení nabízí jakýsi útulek prostým duším, jež se propadly do truchlivých hloubek bolesti. Zdálo se, že již ani nechce chápat. Na jistém stupni zoufalý nerozumí už ani svému zoufalství."

"Dětský šepot je více i méně než řeč; nejsou to noty a je to zpěv; nejsou to slabiky a je to mluva; tento šepot má svůj původ v nebi a nebude mít konce na zemi; je z doby před narozením a trvá dále; je to pokračování. Toto žvatlání obsahuje to, co říkalo dítě, když bylo andělem , a to, co bude mluvit, až dospěje; kolébka má svůj Včerejšek jako hrob svůj Zítřek; tento Zítřek a Včerejšek mísí v tom neurčitém štěbetání své dvojí neznámo; a nic nedokazuje Boha, věčnost, odpovědnost, dvojitost osudu, jako tento strašný stín v růžové duši."

"Veliká utrpení rozpínají obrovsky duši;"

Nikdy nezapomenu na Hugův popis utrženého lodního děla v podpalubí korvety Claymore, stejně tak na markýze a oheň. Veliký román, jímž se musí čtenář prokousávat, ale čím více kouše, tím více si uvědomuje, že to, co přežvykuje, je něco neobyčejného, a tak přežvykuje dál a dál a dál ... A pak je konec a v ústech lahoda. Tohle stálo za ten čas.

Zirvith
Zirvith
12.08.2021 3 z 5

Knihu jsem si chtěla přečíst právě kvůli období VFR, které mě nějak dost zajímá. Ovšem Hugo se opravdu nečte zrovna nejlíp, a tak mi trvalo celý měsíc, než jsem se knihou probrala až na konec :) Celkově tam moc zajímavého děje není, ale ke konci se konečně aspoň něco začalo dít. Občas jsem se do knihy i začetla, ale často mě nudila. Tři body dávám hlavně za mé oblíbené historické období :-)

ikorka
ikorka
07.08.2021 5 z 5

Vod Huga mám ráda snad vše. Od Chrámu matky Boží přes Muže, který se směje až po tuto krásnou knihu. Oproti ostatním celkem krátká, ale překvapivá a strhující. Mám pro tohoto autora zkrátka slabost :-).

Haloon
Haloon
11.06.2021 5 z 5

Kapitola Francouzské revoluce, kterou si autor sice osobně nezažil, ale skrze rodiče, k ní má silný vztah (otec revolucionář, matka roajalistka). Konflikt obou táborů a jejich ideologií se v díle zdá nepodstatný v porovnání s hrůzami války. Konečně, autor k stáru zcela jednoznačně upřednostňuje život, zde reprezentovaný nevinnými dětmi, které stojí nade všechny spory.

jprst
jprst
14.01.2021 4 z 5

Zajímavý historický pohled na část francouzské revoluce, kterou autor nevidí jen černobíle a jen jako souboj jejích představitelů, ale především jako konflikt jejich dobových ideí.

ludek.n
ludek.n
04.12.2020 3 z 5

Píše se rok 1793. Evropa napadla Francii a Francie napadla Paříž. Nelze si představit nic tragičtějšího, proto je tento rok významnější než celý zbytek století. Drama, jež má velkolepost epopeje. Nějak takto popisuje vrchol francouzské revoluce Victor Hugo ve svém románě, zasazeném do bouřlivého prostředí kraje Vendée. Vůbec nebudu polemizovat s názorem, že se jedná o vpravdě grandiózní a sugestivní dílo, hodné velikána francouzské literatury. Události, předcházející zničení korvety Claymore u Minquierské skály nebo hrdinný boj o věž Tourgue jsou úchvatnými ukázkami Hugova dramatického mistrovství. Na druhou stanu jeho cesta k finálnímu účtování je všechno jiné jen ne pevná a přímočará. Velký básník se ve své poetice občas ztrácí, každá malichernost ho pobídne k sáhodlouhé odbočce, plné patosu a monumentálního fantazírování. Vrcholem všeho je pak sice vzletný, ale téměř dokumentární, popis pařížského Konventu s vyjmenováním všech jeho členů. Deset stran do vás buší jméno za jménem, jedno revoluční heslo vedle druhého, provolání, proklamace v nepřetržitém ubíjejícím sledu. Vlastně celý druhý oddíl o Paříži je těžkou zkouškou trpělivosti a odhodlanosti se jím pročíst. Poslední román Victora Huga tak pro mě už asi provždy zůstane rozporuplnou knihou: dojme k slzám, vzbouří emoce, otravuje, baví i nudí.

Bandini
Bandini
27.07.2020 4 z 5

V knize se objevuje hodně jmen a historických událostí a místy jsem se trošičku trápil, ale jinak jsem nadšen! Neznám moc spisovatelů, kteří umí vyprávět přiběh tak jako Hugo.

Rilian
Rilian
02.06.2020 3 z 5

Hugovy romány mám rád pro autorův talent dokonale v jedné větě vystihnout situaci či samotného ducha doby. Román devadesát tři je krátký a velice čtivý. Knihu bez problémů přečtete za dva dny. Nicméně nesouhlasím s názorem, že autor v tomto textu demonstruje svoji náklonnost k revoluci. Kniha je především o revoluci jako takové. Každá revoluce začíná vznešenou myšlenkou a svržení starého režimu nutně vede k radikalizaci toho nového. Teprve po vlně teroru přichází buďto další revoluce nebo odstranění oněch "otců revoluce". Rok 1793 byl podle Huga právě tímto mezníkem. Sám píše: "Po roce 1793 vstoupila revoluce do zvláštního zatmění, jakoby století zapomnělo dokončit, co začalo....bujnost vystřídala děsnou apokalypsu a vypukla ve smích po zděšení...". Střet mladého a starého markýze je zároveň střetem starého a nového režimu, přičemž strana republiky je na rozdíl od royalistů ještě více rozštěpena. Postava Cimourdaina znázorňuje republiku "trestající" kdežto Gaouvain republiku "odpouštějící". Autor ukazuje, že na každé straně jsou lidé dobří i špatní. Revoluce všeobecně mění lidi a "z knězů dělá vojáky jako ze zvonů kulky". Popravdě mi postava Cimourdaina připomínala postavu madame Defarge z knihy Příběh dvou měst od Ch. Dickense. Obě postavy ztělesňují teror a slepou nenávist. Hugo sám popsal Cimourdaina jako člověka mající přímočarost kulky, které vidí pouze svůj cíl. Kniha je vhodná i pro první kontakt s dílem Victora Huga, ale je zapotřebí neočekávat nějakou přehnanou akci. Autor píše o revoluci jako fenoménu a o vzácných případech, kdy lidé z obou stran projeví lidskost navzdory politice, víře nebo praporu, pro který krvácí.

Set123
Set123
27.04.2020

Nejraději mám ty knihy, které mě donutí svým krásným vyprávěním nastudovat si nějakou historickou událost, nějaký filozofický postoj, či třeba jenom mytologii, která je uzavřena v dalších knihách autora. V tomto případě se jedná o první variantu.

Hugovo vyprávění v této knize je podle mě tak poutavé a fascinující, že mě donutilo studovat. Ještě nyní, několik měsíců po přečtení, ve mně některé části této knihy doznívají a já se nemohu zbavit pocitu, že tato knihy je prostě dokonalá.

Konkrétně na mě silně doléhá rozhovor Marata, Robespierra a Dantona, který velice dobře vystihl jejich charaktery, tak jak vyplývají z jejich historických činů. Autorovi se podařilo nádherně začlenit vlastní příběh do politické spletitosti Velké francouzské revoluce a za to musím vyjádřit veliký obdiv. Je zde několik pohledů na dějinné události a to je skvělé.

Dalším momentem je jeden z proslovů markýze Lantenaca, který se dosti neobdivně vyjadřuje k Volatirovi a dalším, což opět poskytuje mnoho materiálu k zamyšlení.

Co považuji za velikou výhodu této knihy, je její krátkost. Ne, že by Hugo úplně odpustil dlouhé popisy, to ne, ale je jich zde celkem málo a kniha krásně utíká.

A asi poslední co bych chtěl říci, je to, že souhlasím s lidmi, kteří obdivují popis zápasu s utrženým dělem na lodi. Tato část knihy je naprosto geniálně napsaná. (Celá kniha je geniálně napsaná, ale tato část se ještě maličko vyvyšuje.)

Antonín185
Antonín185
22.11.2017 4 z 5

Tak trochu jiný Hugo.

HannyC
HannyC
02.11.2017 5 z 5

Nechtěl se mi číst Zvoník od matky boží ... chtěla jsem se jako náctilená vyhnout "dramatu lásky" (samozřejmě směšné a zcela mimo mou úroveň), tak jsem sáhla po 93 :) To byl teda hukot. Pokud si žijete v míru a komunismu tak tento skok do minulosti je fakt "saltem mortale". Skládám hold autorovi, protože mě "otrlou puberťačku" dokázal vyšokovat a "citově" otevřít. Děkuji :) Nehledě na to, že jsem si i jako milovník historie "užila" tehdejšího "aktuálního" dění francouzské revoluce :)

zbt81
zbt81
03.09.2017 4 z 5

Túto knižku som len nedávno objavila v našej rodinnej knižnici a tak som sa prvýkrát od strednej školy zas začítala do jedného z Hugových diel. Niekedy to bolo náročné čítanie, ale oplatilo sa. V knihe sa nachádzajú pasáže, ktoré sa "čítajú akoby sami od seba" a potom opisné, ktoré vyžadujú viac času a trpezlivosti.
Ani heslo Veľkej francúzskej revolúcie "sloboda, rovnosť, bratstvo" neznamenalo vždy spravodlivosť. Početné postavy románu na oboch stranách barikády ukazujú svoje dobré aj zlé vlastnosti, máloktorá je čierno-biela. Morálne medzi nimi vynikajú hlavne obyčajní dedinskí ľudia, ktorým sú myšlienky veľkej politiky vzdialené a idú mimo nich. Spomenula by som jeden príklad za všetky keď žobrák Tellmarch pomohol markýzovi Lantenacovi na úteku keď bol postavený mimo zákon. Ich časť rozhovoru:
"Ku ktorej strane patríte? - spýtal sa markýz. - Ste republikán? Ste rojalista?
- Som bedár.
- Ani rojalista, ani republilán?
- Myslím, že nie.
- Ste za kráľa alebo proti kráľovi?
- Nemám na to kedy.
- Čo si myslíte o tom čo sa teraz deje?
- Nemám z čoho žiť.
- A jednako mi chcete pomáhať?"
Ďalšou postavou z ľudu, ktorej sú myšlienky revolúcie či monarchie srdečne ukradnuté je mladá žena - vdova a matka troch malých detí. Jej materská láska a neúnavné až živočíšne hladanie stratených detí napriek hladu a vyčerpanosti je vykreslené úplne dokonale.
Určite má kniha čo povedať aj dnešným čitateľom, či už sa zaujímajú o Veľkú francúzsku revolúciu alebo nie. Nebyť nezaujímavých dlhších častí (podľa mňa) určite dám za 5*.

konicekbily
konicekbily
10.07.2017 5 z 5

Krásně napsaný román o francouzké revoluci - 1789 - a o následcích v kritickém roce 1793. Revoluce požírá sama sebe! Barevný pohled na dějiny a závěreční slovo kaprála má co říci i dnes.

iatros
iatros
10.05.2017 4 z 5

Jak už to bývá u Victora Huga zvykem, některé popisy prostředí byly přeci jen trochu zdlouhavější (nepočítám do toho naprosto geniálně popsanou nehodu s dělem), jinak ovšem dokonalá kniha, plná neuvěřitelné obrazotvornosti a hlubokých myšlenek, které i po tolika letech zůstávají živé a dokážou se člověku vrýt pod kůži. Nechtějme akční historický román z období Francouzské revoluce a dostaneme příběh o souboji povinnosti a milosrdenství, zápase lidskosti s krutostí a boji pokroku proti temnotě. Vive la Révolution!

regulax
regulax
23.04.2017 4 z 5

Klasika, která stojí za přečtení a neználci přiblíží pád krále, vznik francouzské republiky a dramatický rok 1793. Detailní, až přehnaně podrobný popis událostí, míst či osob. Třeba situace s utrhlým lodním dělem je mistrovsky popsána na více než 8 stránkách. Nebo citové a duchovní myšlenky válečných protivníků, stavební popis kamenné věže Tourgue, barvité líčení krás krajiny či zoufalé matčino hledání ztracených dětí.

V bohatém a výstižném textu jsem si našla a oblíbila tento citát:

„Za mrakem, který na nás vrhá svůj stín, je hvězda sesílající na nás svůj jas. Nemůžeme se vyhnout ani jasu, ani stínu.“

medlovice
medlovice
03.04.2017 5 z 5

Ach Victor Hugo a francouzská revoluce. Pro mě dokonalost sama , čtenářovo potěšení. V té obrovské spoustě francouzských jmen, které neumím přečíst , ve vší té krvi , zraněních ,, přítomnosti smrti a hladu tudy jde matka a hledá své tři děti . Matka, která skoro vstane z mrtvých jde hladová a neumytá, jde bosa bez oddechu jen aby našla děti. Nebavily mě boje a politika , láska a lidský cit zvítězily nad revolucí. Moje vydání z roku 1967 má ohavné ilustrace a pár nepotištěných stran.

WiiKii
WiiKii
08.03.2017 3 z 5

Zde je vidět jak byl Victor Hugo silně ovlivněn francouzskou revolucí ve své tvorbě. Sice Devadesát tři nemá tak dobré charaktery postav jako Bídníci, ale svou dokonalost má v historickém vyprávění, které je lepší a naučí víc jak hodina historie ve školách. ..

Leč trochu jsem doufal v Bídníky :)

beveron
beveron
30.12.2016 5 z 5

Nádherná a silná kniha. Od Huga jediná, která mě chytla za srdce. Francouzská revoluce pro mě byla vždy lákavé téma, a toto zpracování je skvostné. Není to děj, který by mě tak strhl, že zde knihu vychvaluji, jsou to popisy. Ožívají, žijí svůj vlastní příběh. Pro mě nejsilnější kapitola VI: Duše země se vtěluje do člověka.

"Krajina značně určuje jednání člověka. Je větší spoluvinicí, než si myslíme. Při pohledu na některé divoké kraje jsme v pokušení omluvit člověka a obvinit dílo Stvořitelovo, cítíme tu temné volání přírody, pustina bývá někdy nezdravá lidskému svědomí, zvláště svědomí málo osvícenému, svědomí může být obrem,pak stvoří Sokrata nebo Ježíše, ale může být také trpaslíkem a stvoří Atrea nebo Jidáše. Člověk s omezeným svědomím se stává rychle plazem, neustálý pobyt v příšeří hlubokých hvozdů, v trnitých křovinách a houštinách, v bažinách ukrytých pod větvemi je mu osudný, podléhá tu tajemnému vlivu zlého našeptávání. Zrakové přeludy, nevysvětlitelná zrcadleni, náhlé úleky způsobené neobvyklým osvětlením nebo nezvyklým místem vrhají člověka v jakousi zpola nábožnou a zpola zvířecí hrůzu, jež v klidných dobách plodí pověru, v pohnutých dobách pak surovost. Halucinace nesou pochodeň, jež svítí na cestu vraždě. V banditovi je kus šílenství. Zázračná příroda je dvojznačná: velké duchy oslňuje, primitivní duše oslepuje. "

"Některé skály, rokle, houštiny, průseky, jež se zjeví náhle za večera mezi stromy, pudí člověka k šíleným a ukrutným činům. Mohlo by se skoro říci, že jsou na světě zločinná místa."

"Velkorysé myšlenky jsou nenáviděny myšlenkami omezenými - v tom je sama podstata boje o pokrok.
Kraj a Vlast, tato dvě slova jsou obsahem celé války vendéské, spor místní myšlenky s myšlenkou všeobecnou. Sedláci proti vlastencům."

Šošán
Šošán
15.09.2016 1 z 5

Francouzská revoluce a pro mě velký trápení.

Belbo
Belbo
27.08.2015 5 z 5

Znovu se neubráním několika citátům, Hugo byl genius...
Z jedenácti tisíc dvou set deseti dekretů Konventu má jen jedna třetina cíl politický. Dvě třetiny mají cíl všelidský. Konvent prohlásil všeobecnou mravnost za základ společnosti a svědomí jednotlivce za základ zákona. (s. 147)

Revoluce....
Zdá se, že je společným dílem velkých událostí a velkých osobností, ale ve skutečnosti je výslednicí událostí. Lidé jsou poplatní událostem. Události diktují, lidé podpisují. 14. červenec je podepsán Camillem Desmoulinsem, 10. srpen podepsal Danton, 2. září nese podpis Maratův, 21. září podepsal Grégoire, 21. leden je podepsán Robespierrem; ale Desmoulins, danton, Marat, Grégoire a Robespierre jsou jen výkonnými písaři. Mocný a veliký autor těchto stránek se jmenuje Bůh a jeho maska Osud. Robespierre věřil v boha. Jistě!
Revoluce je projevem něčeho, co je v nás, co se na nás ze všech stran doléhá a čemu říkáme Nutnost.
Před tímto záhadným skupenstvím dobrodiní a utrpení vyvstává dějinné proč?
Proto. Tak odpoví ten, kdo neví nic, právě tak jako ten, kdo ví všechno.
Tváři v tvář těmto atmosférickým převratům, jež zároveň ničí i oživují civilizaci, váháme soudit podrobnost. Hanět nebo chválit lidi pro výsledek těchto převratů je skoro tolik jako chválit nebo hanět čísla pro výslednou sumu. Světlo věčných pravd neuhasí žádný severák. Nad revolucemi sídlí pravda a spravedlnost jako hvězdné nebe nad bouřemi. (s. 150)

Imánus, slovo odvozené z immanis, starého dolnonormanského slova, vyjadřuje nelidskou, téměř hrůznou ohyzdnost démona, satyra, lidožrouta. (s. 187)

A on, ač by mohl, tomu nezabrání! Spokojí se povýšenou výmluvou: to se tě netýká! A ani si neřekne, že v takovém případě vzdát se rozhodování znamená spoluvinu! A ani si neuvědomí, že při tak dalekosáhlém činu je horší ten, kdo nečinně přihlíží , než ten, kdo čin dělá, protože je zbabělec! (s. 317)

Rozumová úvaha říkala jedno, cit říkal něco jiného; obě rady si navzájem odporovaly. Rozumová úvaha představuje jen rozum, cit je však často svědomím; rozum vychází z člověka, to druhé z něčeho vyššího. (s. 322)