Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu

Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu
https://www.databazeknih.cz/img/books/33_/333803/bmid_co-byla-normalizace-studie-o-pozdni-6UM-333803.jpg 3 22 22

Stejně jako Lipany nebo Bílá hora nebyla ani tzv. normalizace jen temnou skvrnou na našich dějinách. Chceme-li na toto historické období pohlédnout bez předsudků, musíme obrátit pozornost od samotné represe ke společenským silám, které diktaturu držely pohromadě. Jen tak pochopíme trvání systému založeného na „klidu na práci“ i důvody, proč se koncem osmdesátých let tak snadno zhroutil. Soubor studií Co byla normalizace? se snaží vylíčit pozdně socialistickou společnost v její rozmanitosti, neomezuje se jen na politické špičky nebo opozici. Autoři zachycují pestrou škálu postojů, které se vzpírají jednoznačnému dělení na viníky a oběti. Diktatura podle nich nebyla jen výsledkem vnější mocenské svévole, nýbrž opírala se i o určitý vnitřní konsenzus. Důrazem na sociální rozměr moci zpochybňují takový výklad, který komunistický režim chápe jako odchylku od domněle přirozeného vývoje našich dějin a tím zbavuje společnost odpovědnosti za to, co se stalo.... celý text

Přidat komentář

Blue
12.02.2018 5 z 5

Soubor studií, který dává čtenáři naději, že snad není daleko doba, kdy se bude moci i o době normalizace hovořit svobodně. Zatím stále ještě je to v moci těch, co to vnímají pouze černobíle. Tak jako ti, které kritizují.

martina2704
12.08.2017 3 z 5

Kniha je vlastně souborem esejí, které se z různých pohledů zabývají nejrůznějšími aspekty normalizace. Některé eseje jsou horší, jiné lepší, s některými jsem souhlasila více, s některými méně. Každopádně v knize je hodně zajímavých postřehů a čte se velmi pěkně.


David V
14.04.2017 4 z 5

Velmi hezký soubor článků dvou autorů na téma normalizace. Rozhodně doporučuji každému se zájmem o nedávnou historii našeho údolí. Zejména poslední dva příspěvky zabývající se přesahem normalizace do dnešní doby jsou navísost zajímavé a poučné. Bez zájmu není ani velké množství odkazů na zdrojovou literaturu.