Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

nakladatelství, značky

Ďáblický hřbitov
Ďáblický hřbitov
Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939
Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939
Hvězdná hodina Undergroundu
Hvězdná hodina Undergroundu
Zpřetrhané životy: Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945
Zpřetrhané životy: Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945
Jablko z oceli: Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920–1939
Jablko z oceli: Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920–1939
Praha v červnu 1953
Praha v červnu 1953
Varšavská smlouva 1985–1991: Dezintegrace a rozpad
Varšavská smlouva 1985–1991: Dezintegrace a rozpad
Miloslav kardinál Vlk: Reflexe a vzpomínky
Miloslav kardinál Vlk: Reflexe a vzpomínky
Obyčejná elita: Historie SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě
Obyčejná elita: Historie SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě
Jak vzpomínáme na normalizaci: Obrazy normalizační minulosti ve filmu
Jak vzpomínáme na normalizaci: Obrazy normalizační minulosti ve filmu
Znormalizováno: Československo v letech 1978–1985
Znormalizováno: Československo v letech 1978–1985
Můj rozchod s komunismem
Můj rozchod s komunismem
Nebe bylo plné hvězd
Nebe bylo plné hvězd
Člověk v soukolí StB
Člověk v soukolí StB
Zas tak velká sranda to nebyla
Zas tak velká sranda to nebyla
Jak vystavujeme soudobé dějiny: Muzeum v diskusi
Jak vystavujeme soudobé dějiny: Muzeum v diskusi
Josef Müller - příběh čs. židovského vojáka
Josef Müller - příběh čs. židovského vojáka
Katolická církev v Československu: Kardinál Josef Beran a jeho doba
Katolická církev v Československu: Kardinál Josef Beran a jeho doba
Mám klid ve svém svědomí
Mám klid ve svém svědomí
Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989
Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989
Křesťanský zápas o českou věc
Křesťanský zápas o českou věc
Nervová vlákna diktatury: Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956
Nervová vlákna diktatury: Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956
Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989
Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989
Od mániček k undergroundu
Od mániček k undergroundu
Ve stínu války
Ve stínu války
Čechoslováci v gulagu III.
Čechoslováci v gulagu III.
Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941
Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941
60. léta: Svět sovětského člověka
60. léta: Svět sovětského člověka
Limity lidskosti: Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946
Limity lidskosti: Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946
Král Šumavy: komunistický thriller
Král Šumavy: komunistický thriller
S odvahou k pravdě
S odvahou k pravdě
Obrana národa v dokumentech 1939–1942
Obrana národa v dokumentech 1939–1942
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 – 1989)
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 – 1989)
Slovník disidentů: Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956 - 1989
Slovník disidentů: Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956 - 1989
Uzavírám vás do svého srdce - Životopis Josefa kardinála Berana
Uzavírám vás do svého srdce - Životopis Josefa kardinála Berana
1