Člověk svým tvůrcem

Člověk svým tvůrcem https://www.databazeknih.cz/img/books/74_/74517/clovek-svym-tvurcem-74517.jpg 4 1 1

Autor knihy „Člověk svým tvůrcem", Gordon V. Childe, patřil v době před 2. SV mezi nejvýraznější postavy pokrokové britské vědy. Informace a názory v knize uvedené,odpovídají době jejího vzniku. Kniha se zabývá studiem nejstarších dějin lidstva a a autor napsal již četná vědecká i populární díla o počátcích lidské civilisace. V knize, která se nyní dostává do rukou českého čtenáře, se snaží vylíčit počátky lidských dějin a vysvětlit složky, které je utvářely. Hlavní zájem soustředil autor na období od přechodu k produktivnímu hospodářství přes šíření nových forem hospodářských a sociálních až k době, kdy prvé písemné zprávy osvětlují evropský vývoj. Childe přibližuje čtenáři celou problematiku nejstarších dějin tak objektivně, že jej sovětští archeologové označili za velkého popularisátora. Jeho kniha měla vliv na západoevropskou prehistorii a zejména na rozšíření a prohloubení zájmu o ni v čtenářských vrstvách. Ve všech studiích G. V. Childa se setkáváme se snahou dobrati se vlastní podstaty a vlastních příčin dějinného procesu. Childe sleduje sovětskou archeologii a sovětskou historickou vědu, studuje historický materialismus, který se v jeho díle zřetelně obráží, i když neužívá marxistické terminologie, která není anglickému čtenáři dostatečně známá. Dochází k přesvědčení, že historie má lidem pomoci předvídat a utvářet budoucnost; proto ve své knize několikrát klade nevyslovenou otázku, zda by cesta lidstva nemohla být lepší, rovnější, bez obětí a utrpení, především bez vražedných válek a nepřátelství mezi národy. Předmluva Jaroslav Böhm. Část nákladu vázaná, čast brožovaná.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Svoboda
Originální název:

Man Makes Himself , 1936


více info...
Přidat komentář

Štítky knihy

pravěk neolit Piltdownský člověk

Autorovy další knížky

Gordon Childe
australská, 1892 - 1957
1949  80%Člověk svým tvůrcem
1966  80%Na prahu dějin