Čeští novináři v komparativní perspektivě – hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi

Čeští novináři v komparativní perspektivě – hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/359206/mid_cesti-novinari-v-komparativni-persp-AyW-359206.jpg 5 3 2

Euroamerická žurnalistika se nachází v hluboké profesně-existenciální i existenční krizi. Zdá se, že novinářská profese v té podobě, jak se ustavila zvláště po druhé světové válce, stojí před paradigmatickou změnou, které obyčejně předchází stav krize. Tento proces se dotýká i českých žurnalistů. Monografie s podtitulem „Hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi“ hledá v sedmi kapitolách příčiny krize novinářské profese v euroamerickém kontextu. Analýza se soustřeďuje nejen na příčiny ztráty důvěryhodnosti českých novinářů, ale dotýká se celého procesu jejich profesní socializace, který probíhá v rámu post-transformační oligarchizace domácího mediálního systému pod vlivem hybridizace a virtualizace profesních praxí, a vede k prohlubování profesně-identitního štěpení. Studie vychází ze čtyř kvantitativních a dvou kvalitativních výzkumů realizovaných mezi domácími novináři a z komparativního výzkumu českých, polských a švédských studentů žurnalistiky. Text tak přibližuje hodnotové i profesní postoje novinářů a jejich proměny v poslední post-transformační fázi polistopadového budování nového mediálního systému, tedy v etapě, kdy vnější i vnitřní ekonomicko-technologické, ale i geopolitické změny prohlubují naznačenou profesní krizi. Analýza formou několika komparativních řezů nabízí jak porovnání postojů domácích novinářů v uplynulých patnácti letech, tak i jejich srovnání se zahraničními žurnalisty.... celý text

Komentáře (2)

Komentáře 2 Recenze 0

Rooseman
Rooseman
22.06.2020 5 z 5

Analytické, dobře rozřazené a nadčasové dílo ve všech ohledech. Duo Volek - Urbániková vytvořilo expresivní, velmi aktuální publikaci s ryzím pohledem na současnou situaci v českém veřejném prostoru. Srovnání se švédskými a polskými novináři jen podtrhuje kvalitu, k níž oba autoři oplývající obrovskými zkušenostmi dílo dovedli. Opravdu výmluvná a výřečná kontinuální kniha, která dokáže změnit pohled na mediální scénu a donutí k zamyšlení nad všemi souvisejícími problémy. Výjimečná záležitost.

girdi
girdi
09.02.2018 4 z 5

Náročnější čtení pro ty, co se nenechají odradit teoretickým zakotvením a analytickým zpracováním dat. Kniha nabízí velmi důležitý pohled na české novináře, na jejich semiprofesi ve stále se proměňujícím prostředí. Volek s Urbánikovou vykreslují aktuální situaci, vysvětlují souvislotsi z minulosti a porovnavají generační rozdíly. Jasně také definují důvody nelehkého postavení dnešních českých novinářů, jež musí čelit vzrůstající nedůvěře veřejnosti. Tato odborná kniha navazuje na relevantní zahraniční studie a výzkumy a sama přináší nové výsledky průzkumů provedených mezi českými novináři a veřejností. Už samotný název pravděpodobně širokou veřejnost k četbě nenaláká, přesto bych knihu doporučila všem, kteří se zajímají o dění ve veřejném prostoru.


Štítky knihy

žurnalistika

Autoři knihy

Jaromír Volek
česká, 1962
Marína Urbániková
slovenská, 1988

Kniha Čeští novináři v komparativní perspektivě – hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi je v

Přečtených3x
Čtenářské výzvě1x
Knihotéce6x
Chystám se číst7x
Chci si koupit1x