Český granát: Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek

nehodnoceno
Český granát: Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/440017/bmid_cesky-granat-historie-identifikace--wMx-440017.jpg 0 0 0

Odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou spojeny výhradně s lokalitami v České republice. Tento drahý kámen je popsán v kontextu jeho geologických a mineralogických charakteristik, míst výskytu a těžby, zpracování a použití zejména ve šperkařství a dalších oblastech uměleckého řemesla. Zvláštní pozornost je věnována jeho zastoupení v českých muzejních sbírkách, možnostem jeho identifikace a péče o předměty jím zdobené. V návaznosti na to je prostor věnován též užití českého granátu v moderním a současném autorském šperku, problematice napodobenin českého granátu nebo vlivu tohoto kamene na bižuterní produkci. Jednotlivé kapitoly publikace byly zpracovány v návaznosti na potřebu ujasnění jednotné metodiky nedestruktivní identifikace českého granátu a jeho odlišení od imitací. Na základě spolupráce přírodovědců, muzejních odborníků a specialistů z oblasti právní ochrany vzniklo ucelené mezioborové dílo, které odpovídá současným poznatkům a vývoji moderních metod analýz. Publikace je určena jak odborníkům posuzujícím český granát, tak sběratelům, kurátorům, konzervátorům, restaurátorům a dalším zájemcům a tvůrcům pracujícím s českým granátem.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

dějiny umění umělecká řemesla drahokamy šperky minerály, nerosty muzejní sbírky konzervátorství české granáty zpracování kovů

Autoři knihy

Pavla Stöhrová
česká, 1975

Kniha Český granát: Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek je v

Přečtených1x