Budete jako bohové

Budete jako bohové https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/25428/bmid_budete-jako-bohove-25428.jpg 4 23 4

Je židovská bible, Starý zákon, něčím více než jen historickou relikvií, které vzdáváme zdvořilou úctu, protože je zřídlem tří velkých západních náboženství? Má co říci dnešnímu člověku – člověku žijícímu ve světě revolucí, automatizace, jaderných zbraní, ve světě s materialistickou filosofií, jež implicitně nebo explicitně popírá náboženské hodnoty? (z úvodu knihy). Jedna z nejzajímavějších knih konce XX.století. V „Radikální interpretaci Starého zákona a jeho tradice“ dokonale zúročil Erich Fromm svá předchozí studia (judaismus, sociologie, psychologie, psychoanalýza, filosofie). Tento vlastně religionistický, nadkonfesijní a multidisciplinární spis je opravdovým vrcholem Frommova myšlení.... celý text

Žánr:
Duchovní literatura , Náboženství

Vydáno: , NLN - Nakladatelství Lidové noviny
Originální název:

You Shall Be As Gods , 1966


více info...

Přidat komentář

knihyKeMne
12.05.2021 4 z 5

Ještě před prvními slovy úvodu vzbudí určitou nedůvěru poznámka překladatele, jakou měl práci s výběrem vhodného překladu úryvků z bible, aby odpovídaly tomu, čemu na nich autor věnuje pozornost. Jako by celá autorova kniha byla postavena jen na tom, jaký překlad měl zrovna po ruce on. Nakonec to ale nebylo tak zlé.

Autor uvádí, že "není theista", a není ani "specialista na poli biblického bádání", přesto vytvořil knihu, která velice obohacujícím způsobem nahlíží na biblický Starý zákon. Netušila jsem například (protože se o to nezajímám), že judaismus se vyvíjel ještě i celých posledních 2 tis. let, a má své spisy a osobnosti, které se ke Starému zákonu i nadále vyjadřují. Bylo zajímavé do této oblasti nahlédnout.

Zajímavé byly i určité výklady Starého zákona, o kterých křesťanství mlčí. Autor totiž probírá Starý zákon výhradně z hlediska judaismu - tehdejšího i současného. Neméně zajímavá byla i kapitola věnující se žalmům, ale především kapitola dodatku - jediná ohledně Nového zákona - o tom, co měla znamenat poslední slova Kristova na kříži. Tý jo. Tak tohle jsem slyšela skutečně poprvé.

Kniha je sice poněkud těžší čtení, ale doporučuju lidem jako já, tedy těm, co znají bibli jen z pohledu křesťanské nauky. Obohatí.

painthers
07.01.2021 3 z 5

Trochu náročnější kniha od Fromma, myslím, že je před její četbou vhodné znát alespoň základní pojmy judaismu. Ale ač na to některé části knihy poukazují spíše vzdáleně, Fromm se snaží sdělit, že židovská víra v sobě obsahuje rozsáhlý a propracovaný koncept humanismu, orientaci na lásku, život a osobní rozvoj. V epilogu se pak dostává až k poměrně radikální myšlence, že je tedy "Bůh mrtev" (čímž myslí transcendentní vnější sílu, ne samotný princip lidského prožitku), jelikož člověk je svobodný a dokážeme "být jako Bohové", bez potřeby vnějšího Boha jako takového.

K tomuto tématu mě trochu více zaujala kniha s názvem Židovská dharma, která přirovnává některé principy judaismu k zenovému buddhismu. Možná je to mojí inklinací k buddhismu jako k vrcholné filosofii sebeuvědomění a lásky, ale tahle kniha dle mě ty humanisticky nadčasové myšlenky judaismu vysvětluje mnohem lépe.


mlha.gr
30.11.2016

Jak miluju všechno, co jsem do Fromma zatím četl, tak tohle mě nedostalo. Je to psané zdlouhavým náročným jazykem a na to jsem možná prostě moc jednoduchej. :)

WEIL
12.08.2011

Jak se stavět k historickým mýtům, Starému zákonu a kdo to psal a proč?

I na tyhle základní otázky otázky nás navede tato kniha.

Štítky knihy

Starý zákon interpretace textu

Autorovy další knížky

Erich Fromm
americká, 1900 - 1980
2010  86%Umění milovat
1992  87%Mít nebo být?
1993  91%Strach ze svobody
1997  88%Anatomie lidské destruktivity
1996  83%Lidské srdce

Kniha Budete jako bohové je v

Právě čtených1x
Přečtených32x
Doporučených5x
Knihotéce25x
Chystám se číst42x
Chci si koupit9x