Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920

Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920 https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/311275/bmid_boj-o-slovensko-a-trianon-1918-1920-5MB-311275.jpg 5 1 1

Zámerom publikácie je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín, v ktorom narastal a vyvrcholil národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sféry bývalého Uhorska a začlenilo sa do samostatného česko-slovenského štátu. O jeho územie sa odohral diplomatický i vojenský boj a v dramatickom, ale zdĺhavom procese sa utvárali jeho hranice pod rozhodcovstvom Parížskej mierovej konferencie. Aj Slovensko vstúpilo do víru stredoeurópskeho politického diania. Autor priblížil udalosti i vzťahy v širších medzinárodných väzbách, najmä v súvislosti s mocensko-politickou situáciou panujúcou v strednej Európe. Sústredil sa na udalosti rokov 1918 –1920, ktoré vyvrcholili podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy. Poukázal na to, že Trianon bol logickým zavŕšením cieľavedomej odnárodňovacej politiky maďarských vlád v čase dualizmu, ktorá viedla nielen k národnooslobodzovaciemu hnutiu ujarmených národov a národností mnohonárodnostného, polofeudálneho a nedemokratického štátu, ale aj k rozpadu Uhorska.... celý text

Přidat komentář