Biologie víry

Biologie víry https://www.databazeknih.cz/img/books/79_/79165/bmid_biologie-viry-hKg-79165.jpg 4 126 30

Kniha Biologie víry, kterou napsal Bruce H. Lipton, buněčný biolog a univerzitní pedagog známý v odborných kruzích, je považována za průkopnické dílo na poli tzv. nové biologie. Během několika let vědeckého výzkumu, během nichž se zabýval např. využitím kmenových buněk, klonováním a významnou rolí buněčné membrány, získal autor řadu nových poznatků o mechanismech, jimiž buňky přijímají a vytvářejí informace. Také výsledky studií jiných autorů přispěly k radikální změně chápání lidského života i života obecně – nejsme bezbrannými obětmi zděděných predispozic, máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života. Protože to není DNA, nositel genetických informací, co řídí naši biologii – sama DNA je totiž řízena signály zvenčí! Titul knihy může být poněkud zavádějící – skutečně se nejedná o dílo, které by se zabývalo náboženstvím. V sedmi kapitolách a epilogu autor prokazuje svůj nesporný pedagogický um a provádí čtenáře složitými pojmy z oblasti buněčné biologie i základními zjištěními kvantové fyziky. Nemusíte se bát čtení této knihy, i když jste většinu znalostí z biologie zapomněli ve chvíli, kdy se za vámi naposledy zavřela školní vrata, fyziku jste nesnášeli, a o té kvantové nikdy neslyšeli. Lipton vše vysvětluje na výstižných a snadno pochopitelných příkladech tak, že by se pod jeho vedením stal premiant i ze čtyřkaře! Poté, co zopakuje stavbu buněčného těla a základy genetiky, nám autor nabídne trochu jiný pohled hledáním (a nalezením) odpovědi na otázku, co je oním „mozkem“ buňky, který řídí celou biologii nejen jednobuněčných organismů, ale i mnohobuněčných společenstev, k nimž patří i člověk. Jako „celebrita“ buněčného světa je tak čtenáři představena – možná pro mnohé překvapivě – buněčná membrána. Nikoliv tedy jádro, v němž jsou obsaženy veškeré genetické informace, ale membrána, která umožňuje buňce komunikaci s vnějším prostředím. Lipton v knize Biologie víry ukazuje a dokazuje, že jsou to právě signály z prostředí, které přímo ovlivňují chování a život buňky. Co to pro nás znamená? Pro mnohé je možná špatnou zprávou fakt, že bychom se již neměli vymlouvat na to, že „to prostě máme v rodině“ (ať je to obezita či rakovina). Nesporně dobrou zprávou je však skutečnost, že své životy můžeme přímo ovlivnit, že se nemusíme utápět v sebelítosti, defétismu a cítit se předem poraženi.... celý text

Žánr:
Esoterika, astrologie, okultismus , Literatura naučná , Přírodní vědy

Vydáno: , Anag
Originální název:

The Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles , 2015


více info...

Komentáře (30)


Elea
Elea
01.02.2024 5 z 5

I když je kniha poměrně náročná, hlavně první část, určitě stojí za přečtení a zamyšlení.

Filomena1961
Filomena1961
24.06.2023 4 z 5

Přečetla jsem si knihu a musím uznat, že naše vědomí dokáže dělat zázraky, tomu i věřím. Existuje pro to i známé přísloví víra tvá tě uzdraví. Oslovil mě už úvod a věnování knihy ze kterého je zřejmá velká úcta autora k ženám a největší poděkování patří Matce nás všech - matce Zemi. Jedná se o nové chápání povahy života, doplnění alopatické medicíny alternativní medicínou a starověkou i moderní duchovní moudrostí. Člověk by měl být sám sebou. Kniha mi poskytla hodně podnětů k zamyšlení a tak to má být.


Jarda72
Jarda72
01.02.2023 4 z 5

První polovina knihy byla pro mě velmi náročná, pak už jsem si trochu zvykl. Za to druhá půlka už je mnohem lepší. Je tam mnoho praktických rad jak určité věci změnit. Jako celek se mi to nakonec docela i líbilo, ale čtení je to opravdu náročné.

Rihatama
Rihatama
31.08.2022 4 z 5

Biolog nebo pseudobiolog? Nedokážu se rozhodnout. Doktor Lipton má rozhodně otevřenou mysl, nejen bystrý mozek. Vliv genetiky podrobuje zatěžkávacím testům, a ne vždy dochází ke standardním vědeckým závěrům. K biologii přistupuje neortodoxně a člověka nabádá k víře ve vlastní sílu, sílu víry a schopnost sebepřetváření i sebeuzdravování. Síla myšlenky hraje zásadní roli, vždyť na ní stojí stará známá konstrukce placeba vs. noceba. Čtenáře provádí buněčnou biologií i kvantovou fyzikou. Na mě možná až trochu příliš úporný popularizátor vědy v nevědeckém pojetí. Je to právě ona určitá nevyváženost v podání stěžejního tématu, pro laika takřka nesrozumitelnými odbornými termíny s naopak vysoce laickým, metafyzickým výkladem jejich fungování. Co mně osobně taky příliš nevyhovovalo, byla ona osobní linka a přílišná rozvláčnost výkladu. Můj závěr je nicméně pozitivní, neb Lipton člověku otevírá prostor pro vlastní cestu a úvahy. Naprosto souhlasím s tím, že někdy prostě stačí přeprogramovat sebe sama a zvolit si, jak svůj život žít či nežít. Nemusí jít přitom o změnu života, geny a prostředí se totiž postarají o jeho hlavní směřování, ale o změnu kvality života.

Evkae36
Evkae36
25.02.2022 5 z 5

Tímto tématem nejsem úplně nepolíbená, nicméně odborník na biologii a mikrobiologii nejsem ani náhodou a tak jsem se musela v některých pasážích vracet, zejména v první polovině knihy, proto ji úplně nechci hodnotit. Druhá polovina knihy pro mě už byla přijatelnější a srozumitelná dostatečně.
V podstatě je vše napsáno srozumitelně, vysvětleno na dobrých příkladech A dává to smysl. I když asi záleží jak je člověk založen a čemu věří.
Zejména druhá polovina knihy pro mě nebyla úplnou novinkou, spoustu situací jsem již zažila, ale kniha mi dodala vysvětlení, takový ten “aha-moment” kdy vše do sebe zapadne a začne dávat smysl.

janulka1310
janulka1310
14.12.2021 3 z 5

Podobných knížek jsem četla už více, ale tato mi dala opravdu zabrat...velmi těžko se mi četla, nemohla jsem se začít, chvílemi to bylo jak učebnice biologie a to není nic pro mě...myšlenka a poselství super, ale forma pro mě dost těžko uchopitelná...ale asi to jednodušeji nejde :)

ujira
ujira
19.09.2021

Posloucháno v audioverzi- Nedovoluji si hodnotit odbornost a věrohodnost, protože mám jen základní povědomí o biologii. Nicméně kniha skýtá mnoho podnětů k zamyšlení a určitou naději pro lidskou rasu, tudíž bych byla ráda, kdyby se tato průlomová zjištění jednou potvrdila a ovlivnila naše životy a vzdělání.

vlkcz
vlkcz
02.04.2021 5 z 5

Měl jsem k dispozici první vydání, takže je pravděpodobné, že se za tu dobu asi i autor někam posunul. Jestli je 80 stránek navíc v přepracovaném vydání ku prospěchu věci, nejsem tedy schopen posoudit. Osobně se kloním k tomu, že rozsah toho prvního vydání je dostatečný. Odborné přídavky bych už zřejmě nepobral a to humanistické poselství by se už asi jen ředilo.
Vzhledem k tomu, že nemám dostatečné biologické vzdělání, abych mohl kritizovat případné odborné přešlapy, tak je mé hodnocení ovlivněno tím, že takto podaná evoluce mi konvenuje a dává smysl.

Olivie12
Olivie12
23.01.2021 1 z 5

Ze začátku to vypadá, že by kniha mohla nabídnout pěkně podané vysvětlení biologických principů. Bohužel, výklad není moc ucelený a přeskakuje se z jednoho tématu na druhý, takže to do sebe moc nezapadá a čtenář, který tyto biologické znalosti již nemá, bude nejspíš zmatený, případně si udělá pokroucenou představu o dané problematice. Ti, kteří biologii, genetiku, biochemii apod. studovali, brzy zijstí, že kniha je plná polopravd a snaží se zaujmout především čtenáře mimo tento obor. Autor se prezentuje jako profesor, který objevil pravdu a snaží se ji předat všem okolo sebe, ikdyž okolní vědci jsou zatvrzelí a odmítají nový náhled na biologii. On ovšem vytrvá a pokračuje ve výkladu svých objevů, navzdory akademikům, kteří ho mají za podívína. Ve skutečnosti mnoho z témat už bylo dávno objeveno a přijato. Naopak spousta zmíněných věcí jsou polopravdy, podané tak, aby zapůsobily jako boom ve vědě. Je škoda, že se autor snaží míchat esoteriku a biologii. Respektive se snaží podložit esoteriku biologickými důkazy. Jelikož jsou ale očividně upravené na míru, tak kniha ztrácí na věrohodnosti.

Karimah
Karimah
07.01.2021 2 z 5

Ze začátku se autor snaží vysvětlit, jak funguje buňka a zejména funkci buněčné membrány. OK, ale to není nic nového, všechno jsou to v podstatě dlouho známá fakta. Pak ale začne tvrdit, jak vědci věří tomu, že všechno řídí geny a vymezovat se vůči tomu, úplný Don Quijot de la Mancha, a nakonec tomu nasadí korunu teoriemi o reinkarnaci a podobnými bajkami alà vesmírná energie. Konec knihy už je čiré utrpení.

JamesF29
JamesF29
11.12.2020 odpad!

Kniha je plná nesmyslů, polopravd a manipulací. Autor zjevně cílí na publikum bez základních znalostí témat, o kterých píše. Celou knihou se táhne jeho zcela neoprávněné osočování vědců a biologů z přečinů, kterých se oni ovšem nedopouštějí. Opravdu žádný člověk s biologickým vzděláním a kouskem mozku v hlavě nerazí v knize vědcům přičítaný názor, že "geny mohou za všechno a my s tím nemůžeme nice dělat". To je falešná iluze, kterou si autor vytvořil, aby s ní následně mohl bojovat a stavět se do role někoho, kdo svým čtenářům odkrývá nějakou exklusivní "skutečnou" pravdu.

Výčtu nesmyslů bych mohl věnovat opravdu mnoho prostoru, i tak bych je ale určitě nemohl vypsat všechny, tedy zde jako vzorek jen to nejvíce do očí bijící: ze schématu na straně 67 vyplývá, že informace z prostředí může skrze protein a následně RNA změnit genetickou informaci (DNA). Není to pravda. Reverzní translace (přepis informace mezi proteinem a RNA) je možná maximálně v laboratoři, v přírodě se nevyskytuje. Není to možné. To schéma je lživé. Na jiném místě autorem prezentovaný fakt, že existuje zhruba stejný počet genů u člověka jako i u jiných organismů, v žádném případě neimplikuje, že naše koncepce fungování života patří do starého železa. Opět, žádného relevantního vědce by rozhodně nenapadlo odvozovat "hodnotu" jakéhokoliv organismu od toho, jaký je počet jeho genů. Vztahy mezi genem a proteinem jsou složité, nižší počet genů než proteinů lze vysvětlit tzv. alternativním sestřihem, tj. z jednoho genu lze sestrojit více různých proteinů. Toto je ovšem biologický mainstream, rozhodně se nejedná o něco nového, co by autor vynášel na povrch. Podobně diletantsky a manipulativně autor pojednává o pokusu o účinku zředěných roztoků protilátek na konci kapitoly Nová fyzika. Ano, v Nature skutečně vyšel dotyčný článek, že homeopatické ikskrát zředěné roztoky mají léčivou účinnost. Původní experiment měl však zásadní dohru: spousta dalších nezávislých experimentátorů chtěla pokus replikovat, tyto replikace ovšem nepřinesly žádné výsledky. Původní experiment nebyl dvojitě zaslepený, výzkumníci tedy věděli, které roztoky by měly obsahovat "léčivou" látku. Někteří členové původního týmu navíc byli placení Boironem, velkým výrobcem homeopatických přípravků. O této dohře už se autor samozřejmě nerozšiřuje. A takovými v knize obsaženými drobnějšími manipulacemi a lžemi bych mohl pokračovat dále a dále.

Četbu knihy rozhodně nedoporučuji nikomu, kdo si není jistý, že nesmysly prezentované autorem dokáže odhalit. Kniha rozhodně nepředstavuje dobrý zdroj informací o biologii, o fyzice, o ničem.

HelenBarbora
HelenBarbora
22.11.2020 5 z 5

Skvělá kniha, mělo by se z ní učit ve školách. Rozhodně doporučuju

alexka_kri
alexka_kri
16.11.2020 5 z 5

Zatím asi pro mne nejzajímavější kniha, kterou jsem četla. Plná podnětných a přínosných faktů o tom, jak funguje víra

pablito
pablito
11.10.2020 5 z 5

Četl jsem ji podruhé po mnoha letech a užival jsem si to. Nehledal jsem nic převratně nového, ale na uspořádání názorů je knížka ideální. Nerezonoval jsem s úplně všemi názory, autor je nicméně nepodává jako nepodložená dogmata, ale jako hypotézy nových paradigmat. To, že publikované myšlenky mohou být zneužity nejrůznějšími lovci konspiračních teorií není chybou autora, zneužít se dá cokoliv.

Eldar80
Eldar80
29.09.2020 4 z 5

Už od začátku to na mě působilo dost „ezo“. Ne informacemi, ty se dají považovat za dostatečně vědecké, ale pojetím. Patří to mezi díla, ve kterých vědec dojde k nějakému duchovnímu prozření.
Právě puzení hlásat své poznání často způsobí značně subjektivní výklad. Někdy to dopadne vážně špatně. (Např. M. W. Ball: Bůh v těle) To se zde naštěstí nekoná. I Lipton knihu pojal mírně autobiograficky.
Je to především pro lidi s otevřenou myslí. Podobně jako Molekuly emocí od Candace Pert, které jsou v knize zmíněny. Ty jsou však mnohem lepší. I zde se střetává věda a esoterika. Ale nějak přelomově to na mě nepůsobí.
Novou biologii vysvětlil srozumitelně, ale edukativní to moc není. Jednotlivá témata působí odděleně a neobjevuje se celkový obraz. Na to, že je Lipton bývalý vědec, učitel a přednáší, tak to není zrovna podařené.
Mezi hlavní myšlenky patří nové pochopení buněčné membrány. Vliv prostředí, když uvážíme epigenetiku. Vliv podvědomí, když uvážíme rodičovskou výchovu. A pak počítá s jevy kvantové fyziky v biologii.
Chybí mi dostatečné znalosti od biologie buňky po kvantovou fyziku, abych dokázal rozlišit, co je čistá věda a kde se autorovo pojetí nesetkává s realitou. Zní to věrohodně, ale je jasné, že normální vědec bude esoterické závěry odmítat.
Zapadá to do současné změny paradigmatu. Podobných knih jsem četl už víc a tak jsem možná moc kritický. Zájemcům rozhodně doporučuju, ale příliš rozumovým lidem a skeptikům se to líbit nebude.
Ale i pro ty by kniha mohla být dostatečně zajímavá. Minimálně přináší dost informací z různých oborů a přece jen se spousta poznatků zakládá na vědeckém výzkumu. Nejvíc duchovní téma se objevuje až v poslední kapitole. 85%

knihyKeMne
knihyKeMne
08.09.2020 4 z 5

Autor knihu po 10 letech přepracoval a na mnoha místech aktualizoval, z toho je vidět, že mu předání svého poselství opravdu záleží.

Prvních sto stran je jen takový úvod, osobní příběh, jak se z doktora zklamaného životem stal novátor. Jak nyní bojuje proti celé lékařské obci. Celé mi to bohužel přišlo takové nějaké, jak to říct, zkrátka si nezískal mé sympatie. Nemohla jsem uvěřit, že jeho Líbánkovým efektem jsem byla tak nadšená.

Pak se přesouváme k buňkám, proteinům, kvantové fyzice. Jako bychom až nyní byli připraveni vstřebat celou tu převratnou teorii. Kapku moc odborné oproti začátku.

A potom, teorie výchovy potomků. Neboli praktické využití. Ta je srozumitelná až dost.

V závěru se autor snaží vyjádřit postupně snad ke všem věcem mezi nebem a zemí (např. téma reinkarnace) a vede dlouhý moralizující proslov k lidstvu, jak být lepší.

Celkově tedy takové nesourodé dílo, zato s důležitou myšlenkou.

vendy246
vendy246
16.06.2020 5 z 5

Tak to je zajímavá knížka. Věda nevylučuje víru, naopak. Jeden by chtěl vědět všechno, jak to tedy s námi je. Vypadá to, že jinak, než bychom si mohli myslet...

EricNor
EricNor
03.03.2020

Mam rozšířené vydani z roku 2016. Zatim je to zajimave a nekdy na cteni trochu zdlouhave. Za nešťastné povazuji pouziti nekterych slov v prekladu, kdy existuje vystizny cesky ekvivalent a presto prekladatelka pouziva nezazite anglicismy.

pat4157
pat4157
02.09.2019 5 z 5

Kniha se nedá označit jako jednoduché čtení pro ty, kteří nemají vystudovanou biologii, ale autor se snaží vše vysvětlit i pro laiky, takže jsem to zvládla i já amatér. Souhlasím s pohledem na život, jaký předkládá autor a jsem ráda, že existují i vědecké studie, které to dokládají.

hanis2806
hanis2806
14.07.2019 5 z 5

Kniha se mi moc líbila. Trochu i proto, že biologii jsem studovala a mám k ní blízko.

Štítky knihy

biologie

Autorovy další knížky

Bruce H. Lipton
americká, 1944
2011  83%Biologie víry
2015  79%Líbánkový efekt aneb Jak vytvořit nebe na zemi
2012  72%Spontánní evoluce

Kniha Biologie víry je v

Právě čtených29x
Přečtených186x
Čtenářské výzvě2x
Doporučených9x
Knihotéce78x
Chystám se číst219x
Chci si koupit86x
dalších seznamech3x