Básně z koncentračního tábora

kniha od:


Koupit

Básně vycházející z konkrétních zážitků i vzpomínek a upínající se k existenciální reflexi údělu člověka vydaného vládě zla. Verše jsou vzdálené optimistickému patosu a rétorice. Roku 1980 byla kniha rozšířena o překlady básní a vydána pod titulem Oheň a touha.

https://www.databazeknih.cz/img/books/11_/111591/basne-z-koncentracniho-tabora-111591.jpg 4.776
Nahrávám...

Komentáře (22)

Kniha Básně z koncentračního tábora

TheMelorry
27.02.2022

Velmi silné, emotivní básně, které přímo i nepřímo popisují hrůzy koncentračního tábora a jeho obyvatel.
Rozhodně stojí za přečtení a jistě "sednou" i těm, kteří poezii a veršům příliš neholdují.

Maky33
23.01.2022

Netřeba dalších slov.


rencovav
02.10.2021

Nemám slov. Rozhodně to nebylo veselé čtení, ale z výpovědního i literárního hlediska nedokážu říct ani slovo proti těmto básním. Smutným, tesklivým, ale také melancholickým, nostalgickým. Plným zoufalství, ale i špetky naděje. Plným ztracené víry a přesto lásky. Nevím, jestli je v pořadí, v jakém jsou v této sbírce, Josef Čapek skutečně i psal, ale rozhodně je to působivé - strach, bezmoc, nevole, odpor a nekonečný smutek, pocit nesvobody a uvěznění (eh, to nebyl jen pocit, já vím) jsou čas od času protkány vzpomínkou na bratra Karla, na ženu Jarmilu, na dceru, na přátele. Na modré nebe, na ranní svítání, na zpěv ptáků na jaře, na vůni dřeva. Jsem z toho strašně smutná, a přesto vděčná, že tyto básně byly napsány. O to víc, když mám představu o tom, za jakých podmínek (což ale neznamená, že si život v koncentračním táboře umím představit, neumím a bolí mě zkoušet to, právě kvůli všem těm, kteří si tím prošli).
Řekla bych, že tvorba Josefa Čapka možná není tak kanonická jako ta od Karla Čapka, ale rozhodně stojí za to. Je o něco pocitovější, lyričtější. Ale zároveň plná velkých myšlenek.

amaenium
28.12.2020

Básně nejsou zrovna dvakrát mým vyhledávaným žánrem, nicméně kvůli výzvě jsem nějaké přečíst musela - a když už, tak jsem si vybrala spisovatele, u kterého vím, že dané dílo bude stát za to.

Básně sami o sobě jsou velmi silné, jen zdánlivě pár veršů dokáže vykreslit atmosféru nejen tábora, ale i rozložení mysli a pocitů autora. V průběhu čtení jde pak vidět jak místo na autora působí a stav mysli, jež se v průběhu mění a potemňuje. I přes stesk po bratrovi a úzkost z koncentračního tábora však nedokáže úplně zabít naději a touhu po životě, jež místy básněmi prosvítá.

peeetta
10.11.2020

Netradičně zpracované zážitky a myšlenky z pobytu v koncentračním táboře.

Vandina
11.08.2020

Verše smutných pravd. Krásné Čapkovo dílo. Vynikal nejenom jako malíř, ale i jako básník. Proč jen za takových okolností? Ach ty zbytečné války a diktatury.. Tato sbírka je unikátní, nic smyšleného, popisuje opravdový krutý svět, je to důležité emoční svědectví.
ukázka:
Lidskost a přátelství
Lidskost a přátelství chci velebit
a všechno, co se s dobrým srdcem pojí: laskavost, bodrost, ochotné soucítění, ruku, jež pomocně se chápe ruky tvojí a rány neudílí, ale mírní, hojí.
A oči velebím, z nichž nežhne běs, však takové, z jakých se účast dívá,
a hlas, jenž nerozkazuje a netupí tě, však pro trpícího má slova přívětivá, jež by ho v jeho bídě utěšila.
To všechno chtěl bych věrně oslavit, dobrotě lidské svoji poctu vzdát,
co na rozumu, jenž se k srdečnosti druží a na slušnosti měl jsem vděčně rád,
za to vše dobré toužím děkovat
vám všem, kdo dobré srdce máte;
seznal jsem věru za života svého,
co ukrutnosti v sobě může člověk nést i co zas dobro jest, já poznal ode všeho, co v lidské bytosti je dobrého i zlého,
bych vzýval dobrotu a lidskosti se kořil
a ctnostem, které spojeny jsou s nimi:
ba věru na člověčenství to nejkrásnější
a světa toho nejryzejší dobrodiní —
toť lidskosti je zář, jež nás bytostmi světla činí.

zdeez
27.04.2020

Čtení to bylo smutné, emotivní, ale i svým způsobem nádherné. Nejsem moc zvyklá číst básně, ale tahle sbírka mě zasáhla. Zasáhla mě hloubkou citu, upřímností, touhou po životě. Doporučuji.

Pralinka1910
17.04.2020

Nebýt čtenářské výzvy, nikdy bych po titulu nesahla. Nemůžu napsat, ze je to krásne a nádherné, protože já si “krásu a nádheru” představuji jinak. Je to neuvěřitelné, hodně hluboké a těžké čtení. Po přečtení dvou básní, jsem musela odložit a chvíli počkat. Nejvíce mne zaujala báseň o spánku, protože z ni číší ohromna pokora a vděčnost. Koronavirus se ve světle teto knihy jeví jako banalita.

1