Americký klub dam

nehodnoceno
Americký klub dam https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/450483/bmid_americky-klub-dam-gAf-450483.png 0 0 0

Americký klub dam: krůček k ženské vzdělanosti. Kniha přibližuje situaci vzdělávání dívek a ženského spolčování v 19. stol. obecně, připomíná osobnost V. Náprstka a vznik klubu a seznamuje se spolkovými aktivitami - přednášky, odborné exkurze do průmyslových podniků, výlety, dětské slavnosti, nedělní dýchánky atp. Autorka též zmiňuje charitativní činnost spolku (návštěvy nemocnic a ústavů) a obnovení jeho činnosti po téměř 40 letech v r. 1996. Jádrem textu je jmenný seznam členek klubu v letech 1865-1948, doplněný u významnějších postav osobními a životopisnými údaji. Publikace je opatřena přílohou, která vedle přehledu akcí různého typu pořádaných v letech 1865-2012 zahrnuje i jmenný seznam funkcionářek klubu z let 1908-1948, jmenný rejstřík a seznam literatury a pramenů. V závěrečné obrazové části se nacházejí podobizny členek klubu. Odborná publikace mapuje historii významného pražského ženského osvětového spolku založeného Vojtěchem Náprstkem.... celý text

Přidat komentář