1985

1985 https://www.databazeknih.cz/img/books/32_/3277/bmid_1985-NYU-3277.jpg 4 57 7

Z nepochopitelných důvodů dosud opomíjená kniha autora Mechanického pomeranče. V první části autor podrobuje důkladné analýze Orwellův román 1984, v druhé části pak nabízí vlastní beletristické zpracování Orwellova tématu. Burgessovy eseje a jeden román z roku 1978, podivně aktuální... Orwell, islám, odbory, jak se to rýmuje...

Žánr:
Literatura světová , Fejetony, eseje , Romány

Vydáno: , Maťa
Originální název:

1985 , 1978


více info...

Komentáře (7)


druzickaster
druzickaster
11.02.2018 5 z 5

Nelze očekávat ucelený román jako 1984. První část se věnuje rozboru Orwellova díla včetně odkazu na Zamjatinovo My, kterým se inspirovali i další autoři. Přes odkazy na spoustu další literatury. Dále potom pomocí svého příběhu prezentuje vizi totalitárního režimu. Musím uznat, že Burgessova vize je ještě reálnější, než Orwellova. Zajímavé jsou i doslovy ke knize.
Za sebe můžu říct, že je mi celkem jedno, která kniha je reálnější a která ne, ale děsí mě, že by podobný stav mohl nastat.
Na závěr, ač to nedělám jeden citát z doslovu ke knize:
"Pokud však nahradíme chování Burgessových odborů chováním institucí demokratického státu, vyjde nám kupodivu přesná charakteristika slabiny demokracie - zajišťování práv bez požadavku plnit elementární záklandí povinnosti."

hanak_v_exilu
hanak_v_exilu
06.10.2017 3 z 5

První, eseistická část je podnětná a zajímavá. Na beletrii ovšem až příliš filosofická a roztěkaná. Druhá část se dá charakterizovat jako dystopie pro levicové intelektuály. Což je sice téměř každá dystopie, ale málokdy je to tak očividné, jako tady. Anthony Burgess tvrdí, že 1984 je sice určeno pro dělníky, ale je ceněno intelektuály. S tím se dá souhlasit. Ovšem Orwellovu knihu si může otevřít každý kdo na ni má žaludek, a její drtivost na něho dopadne silou cihly hozené mu na hlavu. Čtení 1985 se pak podobná dlouhému temnému tunelu, kterým pomalu projíždí vlak. Když z něj vyjede, cestující chvíli zmateně mžourají do světla, a pak na zážitek zapomenou. Čímž chci říci, že kniha je zdlouhavá, lehce nepřehledná, a i kvůli chaotickému ději a nepravděpodobným postavám jsem si z ní nic moc nevzal.


kristleko
kristleko
18.06.2015 4 z 5

Zajímavě koncipovaná kniha, která v první části esejisticky reaguje na Orwellovu proslulou antiutopii 1984. Eseje jsou podnětné a zajímavé, dotýkají se různých témat, od cenného zasazení Orwellova díla do dobového kontextu, přes obecné poznámky ke „kakotopiím“ Jevgenije Zamjatina a Aldouse Huxleyho až po rozbor některých otázek ideologie angsocu. Ve druhé části se pak Burgess pokusil o prozaické zpracování svých myšlenek a nabídl alternativní verzi budoucnosti. Je to dost plytké a nudné čtení, děj je chaotický a chování postav nepřesvědčivé... Británii v roce 1985 ovládá ideologie syndikalismu, podle které je nezadatelným právem každého člověka odepření práce. A stávkovat smějí i hasiči, policisté či vojáci. Stát nefunguje, protože jej sužují neustálé stávky. Burgessova vize je vlastně extrapolací některých varovných trendů britské společnosti 70. let – rostoucí moc a agresivita odborů (TUC – Trade Union Congress), příliv muslimských imigrantů, závislost na arabské ropě apod. Některé se naplnily – třeba ošklivé vedlejší účinky léků či potraviny plné chemie a jedů –, klíčové prvky ale nikoli (proti odborům se tvrdě postavila Margaret Thatcherová, která se stala britskou premiérkou v roce 1979, rok po vydání knihy). Přesto je to cenné varování.

Sakulnikov
Sakulnikov
19.01.2015 4 z 5

Eseje jsou velice dobré a zvláště v současné době po útocích v Paříži jsou dobrým příspěvkem k debatě o svobodě. Příběh je o něco horší, neboť chce sdělit politické poselství vyjádřené v předcházejících esejích, mj. i opravit Orwellovu vizi (celá kniha je vlastně polemikou s Orwellem). Burgess zachytil spoustu problémových trendů, které se za těch posledních 35 let ještě prohloubily, takže stále kniha stojí za přečtení, ale zvláště konec je takový zvláštní. Je vidět, že problémy vnímá jen z jednoho úhlu, socialismu nebo kolektivismu nebo jak to nazvat. Závěr, nebo spíš řešení, už není tak optimistické jako v Mechanickém pomeranči,

puml
puml
16.10.2013 4 z 5

První část se mi celkem líbila. Zajímavý rozbor a pohled na román 1984, který je v našem prostředí zvykem vnímat jako alegorii na Sovětský svaz a totalitní zřízení na tehdějším východě. Pravdou ale je, že Orwell mohem víc čerpal ze situace britské reality po 2. sv válce. Orwellovo uvažování je tak spíše o možnosti totality v zemi jako Spojené království. Burgess také zajímavě nahlíží na George Orwella jako na spisovatele intelektuála, který ač sdílel s levicí některé názory, v hloubi duše zůstával spíše estét a aristokrat, což se ukazovalo především ve způsobu řeči a v chování. Je paradoxem, že čím víc se snažil přiblížit sociálně slabším vrstvám, tím víc se jim vzdaloval; samotné Orwellovo dílo pak bylo daleko spíš reflektováno intelektuály než samotnými dělníky, kteří, jak Burgess správně glosuje: "...nechtěj číst nějaký sáhodlouhý pojednání o tom, jak se může všechno podělat, ale potřebujou pořádnej biják, to je to, co chtěj..." (parafráze z textu knihy, ne nutně doslovná).

Druhá, románová část rozvíjí zajímavým způsobem koncept společnosti na prahu nového tisiciletí a v lecčems je to vize více než reálná, bohužel jsem se ale nějak nedokázal s hlavními protagonisty sžít a celkově mi přišel děj a zápletka dost mdlá.

Celkově doporučuji především první část, která je pro znalce Orwellova 1984 zajímavým doplněním informací o autorovi a o vzniku samotného románu.

herdekfilek
herdekfilek
03.03.2011 3 z 5

Eseje, jistě tuze zásadní a přínosné, tonuly v jisté rozbředlosti a zároveň v intelektuálské nabubřelosti. Přečetl jsem je chutě, ale po jejich zdolání jemně zajuchal.
Druhá část, ta pro méně vyvinuté, mě zaujala o dost víc. Myšlenky někdy zásadní, někdy méně, mě dokázaly vyburcovat k souhlasnému mručení či nesouhlasné árii vzteku. Což u knihy oceňuju.
Orwellovo 1984 je samozřejmě (jak drzé) mnohem lepší. Což připisuju i faktu, že Burgess své pocení ukončil v chvatu a bez citu ke kvalitnímu uzávěru. Nejistě mu to prokapávalo za poslední tečkou, což je, na mistra, ostudné.

paulhunter
paulhunter
30.11.-0001 3 z 5

Mám z téhle knihy rozporuplné dojmy... na jednu stranu má Burgess zajímavé nápady a poznatky, ale celkově mě rozbor Orwellova "1984" ani samotný Burgessův román "1985" upřímně moc nebavil a ani nepřesvědčil.

V "1985" mi přišlo chování lidí v určitých záležitostech nepřirozené a děj se mi zdál trochu chaotický. Možná je to tím, že jsem knihu dost často odkládal a její přečtení se hodně protáhlo, nebo tím, že politika není zrovna mým oborem a řadě věcí jsem dostatečně neporozumněl, každopádně mě osobně kniha neoslovila.

Rozhodně zůstanu věrný Orwellovu románu "1984" a Burgessovu "Mechanickému pomeranči". Ty jsou pro mě nedotknutelné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anotace nepopisuje román, ale pouze výňatek z Burgessova rozhovoru na téma vize budoucnosti (na konci knihy).