Počátky řeckého sochařství bazar

Počátky řeckého sochařství
https://www.databazeknih.cz/img/books/17_/173333/bmid_pocatky-reckeho-socharstvi-Ph0-173333.jpg 5 1 1

Práce se "zabývá počátky řeckého sochařství, jež je podstatnou částí klasického odkazu, a sice od výskytu primitivní plastiky v rodové ještě společnosti až do epochy řeckoperských válek, kdy se v revolučních bojích v Athénách ustavuje otrokářská demokracie. Jádro je v VI. století, v tzv. době archaické plastiky: pro úplnost obrazu je ovšem nutno zmínit se poněkud i o sochařské produkci první poloviny V. století, o tzv. přísném stylu, ovšem především v těch ohledech, jež jej spojují s předcházející epochou ..." Autor chce ukázat, jak je umělecká produkce tohoto období "podmíněna společností, pro kterou vzniká, jak úsilí o realisticky věrné zobrazení skutečnosti je spjato s bojem pokrokových složek této společnosti, s rozmachem výroby a s pokrokovějším zřízením: konečně jak tato mladá společnost vyrůstá z rodových kořenů a zachovává staré rodové tradice - tedy jak i její nadstavba vychází z ideologie rodové společnosti, spjaté se vším přírodním děním, a jak se tento proces projevuje i v sochařství." (Autor v úvodu.)... celý text

Bazar (1)

Počátky řeckého sochařství 220 Kč + 70 pošta

lehce opotřebovaná , Praha


Ellucy
prodejce

Štítky knihy

umění sochařství archeologické památky starověké Řecko

Autorovy další knížky

Jiří Frel
česká, 1923 - 2006
1969  80%Od tyranů k Sókratovi
1964  80%Feidias
1952  90%Klasické řecké sochařství
1956  100%Řecké vázy
1951  100%Počátky řeckého sochařství