Řecké vázy přehled

Řecké vázy
https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/269492/bmid_recke-vazy-P55-269492.jpg 5 1 1

Řecké vázy jsou dnes jedinými památkami, z nichž získáváme autentickou představu aspoň o nejvýznačnější složce řeckého malířství, totiž o jeho kresebném mistrovství. Tisíce váz, které se zachovaly, má vedle uměleckých hodnot i význam dokumentární: jsou přímým svědectvím o výrobě a výrobních silách otrokářského řádu, o nástrojích a technice, o výrobních poměrech. Ukazují organisaci a dělbu práce, dosvědčují vývoj a pronikání řeckého obchodu, na některých vázách se vyskytují bezprostřední realistická vyobrazení skutečného současného života; dokonce i mythologické výjevy jsou přímým obrazem života současného a tedy pramenem poznání řecké otrokářské společností. – Četné ukázky různých typů těchto kreseb jsou reprodukovány v obrazové části monografie, zatím co textová část probírá v historickém sledu umělecký význam řecké keramiky a informuje o pracovních postupech při její výrobě. (Část. podle předmluvy)... celý text

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Řecké vázy. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.


Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy. Přidejte citát.


Kniha Řecké vázy v seznamech

v Přečtených1x
v Doporučených1x
v Knihotéce2x
v Chystám se číst1x

Štítky knihy

antická kultura keramika

Autorovy další knížky

Jiří Frel
česká, 1923 - 2006
1969  80%Od tyranů k Sókratovi
1964  80%Feidias
1952  90%Klasické řecké sochařství
1956  100%Řecké vázy
1951  100%Počátky řeckého sochařství