List Efezským

List Efezským https://www.databazeknih.cz/img/books/12_/127446/bmid_list-efezskym-hkI-127446.jpg 5 4 4

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Od počátku práce na Českém ekumenickém překladu bylo plánováno připravit spolu s překladem také výklad Bible. Tento záměr byl však splněn jen částečně. V řadě šestnácti svazků, v nichž byl nový překlad v letech 1969–1984 postupně vydáván, obsahovaly také komentář pouze díly starozákonní („Překlad s výkladem“). Nový zákon byl později vydán v jednom svazku se stručnými „výkladovými poznámkami“ (1991), samostatně byly publikovány jednotlivé práce z pera členů překladatelské skupiny (P. Pokorný, M. Hájek). Pražské Centrum chce svým projektem Českého ekumenického komentáře na uvedené plány navázat a předložit českému čtenáři ucelenou řadu komentářů k Písmu, které by byly původním dílem domácích autorů. Charakter těchto výkladů, vztažených k textu ekumenického překladu, mají určovat tři hlediska. Předně půjde o komentáře vycházející z kritické exegeze v rozhovoru se současnou biblistikou. Zároveň však budou usilovat o obecnější srozumitelnost výkladu, tak, aby byly pomůckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu. Důležitým rysem je také ekumenická orientace řady, která se má projevit nejen ve výběru autorů z různých křesťanských tradic, nýbrž také v konfesijní nepředpojatosti jednotlivých výkladů. Tyto komentáře bude vydávat Česká biblická společnost s Centrem biblických studií po dobu asi deseti let. Jednotlivé díly budou číslovány podle pořadí novozákonních spisů a jako první svazek vychází komentář předního českého teologa prof. Petra Pokorného DrSc. k Listu Efezským. Publikace je určená teologům i laikům, obsahuje text celého listu s výkladem a umožní lépe porozumět biblické zvěsti. Na konci knihy je připojen rejstřík biblických citátů.... celý text

5
4
4
0
3
0
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.