Klasické řecké sochařství

Klasické řecké sochařství
https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/42063/bmid_klasicke-recke-socharstvi-M6Z-42063.jpg 5 2 2

Umělecko historická práce navazující na knihu "Počátky řeckého sochařství" téhož autora, hodnotí sochařské památky zvl. Perikleových Athén za rozkvětu otrokářské demokracie v 5. stol. před n. l. Při hodnocení uměleckých děl vychází J. F. nejen z rozboru sochařských děl samostatných, nýbrž zvl. také z rozboru společenských poměrů doby a vysvětluje, co umožňovalo vznik děl takové umělecké dokonalosti, jakými jsou památky klasického řeckého sochařství. Nejvíce místa je věnováno rozborům plastické výzdoby Parthenonu, zvl. kap. jsou věnovány hodnocení děl Myrona, Polykleita a Feidia.... celý text

5
1
4
1
3
0
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.

Štítky knihy

umění sochařství starověké Řecko

Autorovy další knížky

Jiří Frel
česká, 1923 - 2006
1969  80%Od tyranů k Sókratovi
1964  80%Feidias
1952  90%Klasické řecké sochařství
1956  100%Řecké vázy
1951  100%Počátky řeckého sochařství