Velká kniha

edice

13 knih, nakladatelství Extra Publishing

Velká pyramida Franck Monnier, 2023

Římská Říše 1. v edici, kolektiv autorů, 2018

Antické Řecko 2. v edici, kolektiv autorů, 2018


Králové a královny - Fascinující životy panovníků od starověku po současnost 3. v edici, kolektiv autorů, 2019

Tajemný středověk 4. v edici, kolektiv autorů, 2018

Starověký Egypt 5. v edici, kolektiv autorů, 2017

Aztékové 6. v edici, kolektiv autorů, 2020

Templáři - Vzestup a pád tajuplného válečnického řádu 8. v edici, kolektiv autorů, 2021

Vikingové: Průvodce civilizací dobyvatelů a válečníků 9. v edici, Angus Konstam, 2021

Inkové - Největší říše předkolumbovské Ameriky 12. v edici, kolektiv autorů, 2022

Středověký hrad 13. v edici, Charles Phillips, 2022

Doba bronzová - Cesta k počátkům naší civilizace 15. v edici, kolektiv autorů, 2022

Mayové 16. v edici, kolektiv autorů, 2023