Polemos

edice

15 knih, nakladatelství Togga

Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného Michaela Fišerová, 2018

Fragmentární vidění. Ranciere, Derrida, Nancy Michaela Fišerová, 2020

Jindy, jinde a jinak Hynek Tippelt, 2012


Politické myšlení Davida Huma: Základní otázky, východiska a inspirace pro americké otce zakladatele Adéla Rádková, 2019

Schleiermacherova teorie zprostředkování Martin Bojda, 2015

Waiting for Something That Never Arrived: Meditations on a Progressive America in Honor of Tony Judt Daniel Shanahan, 2011

Život ve znacích: Studie k dílu Johna Deelyho Martin Švantner, 2020

Fenomén fikce - Příspěvek k fenomenologii literatury 1. v edici, Tomáš Koblížek, 2010

Příspěvky k filosofii 4. v edici, Aleš Novák, 2011

Čas lidského života v Nietzscheho druhé Nečasové úvaze 5. v edici, Václav Zajíc, 2012

Nová poetika - Kapitola z francouzského myšlení o literatuře 7. v edici, Tomáš Koblížek, 2013

Autor a čtenář jako představy - Koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení 8. v edici, Tomáš Jacko, 2014

O zrodu a vývoji individualismu 9. v edici, Daniel Shanahan, 2015

Nesnáze introspekce 12. v edici, Filip Tvrdý, 2016

Sémiotické marginálie: Mezi epistemologií, estetikou a politikou 15. v edici, Martin Švantner, 2019