Orientace (NČSVU, Obelisk)

edice

9 knih, nakladatelství Obelisk

Edice se zabývala teoretickými otázkami výtvarného umění (1964–1973, 11 sv., č. 1–10, č. 7 užito dvakrát).
Sv. 1-6 vydalo nakladatelství NČSVU - Nakladatelství československých výtvarných umělců. Edici následně převzal nově vzniklý Obelisk - sv. 7-10.... celý text


Fantaskní umění: jeho vývoj a souvislosti 1. v edici, Ivo Pondělíček, 1964

Od skutečnosti k umění 2. v edici, Mirko Novák, 1965

Vývojové proměny v umění 3. v edici, Karel Teige, 1966


Dějiny estetiky 5. v edici, Emil Utitz, 1968

Myšlenky moderních malířů 6. v edici, * antologie, 1968

Výtvarné dílo jako znak 7. v edici, Josef Zvěřina, 1971

Myšlenky moderních sochařů 8. v edici, Zdenka Volavková-Skořepová, 1971

Úvod do sociologie umění 9. v edici, Jan Cigánek, 1972

Hledání soudobého města 10. v edici, Jiří Hrůza, 1973