Dějiny estetiky

Dějiny estetiky https://www.databazeknih.cz/img/books/24_/240089/mid_dejiny-estetiky-240089.jpg 5 4 4

Svazek otiskuje dvě studie pražského rodáka Emila Utitze, vynikajícího německého estetika, kritika, psychologa a filosofa kultury. První z nich, Dějiny estetiky z roku 1932, jsou podrobným výkladem estetické problematiky, který sipřes svou zkratkovitost ponechal plnou propedeutickou hodnotu. Druhý text, přednáška Starořecká teorie umění jako úvod do evropské estetiky, je poslední Utitzovou prací (1956). Autor v ní doplňuje a upravuje své dosavadní Z něm. orig. Geschichte der Aesthetik a text něm. přednášky přel. Josef Čermák; K vyd. připr., doslov O Emilu Utitzovi a ediční pozn. naps. Miroslav Míčko; Studii Estetické dílo Emila Utitze naps. Karel Svoboda.... celý text

Přidat komentář