Hledání soudobého města

Hledání soudobého města https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/343945/bmid_hledani-soudobeho-mesta-ux7-343945.jpg 5 1 1

Soudobé město, které má uspokojovat mnohotvárné potřeby svých obyvatel, je složitým organismem s četnými problémy. Nad nimi se zamýšlí známý urbanista ve čtivě psané knížce, v níž podává přehled současných urbanistických názorů, dotýká se projektů fantastické architektury a kriticky hodnotí dosavadní výsledky moderního urbanismu. Upozorňuje na nedostatky sídlišt, na potíže s hromadnou a individuální dopravou a na nezbytnost přebudování již existujících měst. Věnuje také pozornost ochraně a vhodnému funkčnímu využití historických památek.... celý text

Přidat komentář

Dejf_ano
25.08.2023 5 z 5

Výborně napsaná práce od pan Hrůzy. Knihu jsem poprvé četl v roce 2023 a nutno říct, že problémy města, které jsou nastíněny již v době napsání knihy (1973) jsou stále aktuálnější a nedořešeny.
Podobné publikace jsou dnešní optikou pro každého urbanistu odborné sci-fi. Doporučuji přečíst.