Orální historie a soudobé dějiny

edice

11 knih, nakladatelství Karolinum

Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 Lenka Krátká, 2016

Ivan M. Havel Jana Wohlmuth Markupová, 2017

Letos musíme být spokojenější než loni Lenka Krátká, 2019


Místa paměti druhé světové války Pavel Mücke, 2014

O chalupách a lidech: Chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace Petra Schindler-Wisten, 2017

Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace Radek Diestler, 2014

Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy Alessandro Portelli, 2020

Třetí strana trojúhelníku Miroslav Vaněk, 2015

Turistická odysea: Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989 Pavel Mücke, 2019

Vzestup a pád ČSLA? Jiří Hlaváček, 2020

Za hranice služebně: Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989 Pavel Mücke, 2022