Na minutu

edice

23 knih, nakladatelství Karmelitánské nakladatelství

Jinými slovy... 1. v edici, Max Kašparů (p), 2005

Tvůrčí modlitba 2. v edici, Antonyj Surožskij, 2006

Zapaluji? Z exercicií L. Kubíčka vybrala Marie Svatošová 3. v edici, Marie Svatošová, 2006


S čerty v zádech a anděly po boku 4. v edici, Antonín Randa, 2006

Hledání naděje - Na minutu s Janem Pavlem II. 5. v edici, Karol Józef Wojtyła, 2006

O tom co je v životě důležité 6. v edici, Józef Augustyn, 2007

Přitahuji? Z exercicií L. Kubíčka vybrala M. Svatošová 7. v edici, Marie Svatošová, 2007

V Boží blízkosti 8. v edici, Karel Herbst, 2007

Adventní a vánoční zamyšlení 9. v edici, Viliam Judák, 2007

Oslovuji? Ze zápisků z exercicií L. Kubíčka vybrala Marie Svatošová 10. v edici, Marie Svatošová, 2008

O víře, naději a lásce 11. v edici, Joseph Alois Ratzinger, 2008

O duchovní zralosti 12. v edici, Ludvík Armbruster, 2008

Učednictví 13. v edici, Vojtěch Kodet, 2009

Normální je věřit 14. v edici, Marie Svatošová, 2009

Hledání živého Krista 15. v edici, Jan Graubner, 2010

Pane, ať slyším! 16. v edici, Martin Holík, 2010

Tykadlem víry 17. v edici, Marie Svatošová, 2010

Hledám tvou tvář 18. v edici, Vojtěch Kodet, 2011

Máme proč se radovat 19. v edici, Marie Svatošová, 2012

Blázni pro Krista 20. v edici, Jaroslav Schrötter, 2013