Právo proti nekalé soutěži vydání

nehodnoceno
Právo proti nekalé soutěži
https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/453585/bmid_pravo-proti-nekale-soutezi-mHH-453585.jpg 0 0 0

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor deliktu nekalé soutěže a autorovo snažení o konkretizaci obecné roviny zákonné úpravy s využitím bohaté základny judikatorních a doktrinálních závěrů. Publikace nezahrnuje právo proti nekalé soutěži v celé komplexnosti. Zabývá se především rolí a znaky generální klauzule a testem průměrného spotřebitele. Snaží se tedy nalézt odpověď na otázku, jak určit, které jednání je nekalou soutěží a které nikoli.... celý text

Vydání (2)


Právo proti nekalé soutěži
Právo proti nekalé soutěži

papírová kniha 2020, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-880-3


Právo proti nekalé soutěži Právo proti nekalé soutěži

ekniha 2020, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-881-0

Autorovy knížky

2020  0%Právo proti nekalé soutěži