Nenávistný internet versus právo vydání

Nenávistný internet versus právo
https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168041/nenavistny-internet-versus-pravo-168041.jpg 2 1 1

Svoboda projevu jako základní princip demokracie je v poslední době silně ovlivněna nástupem internetu. Na něm lze velmi snadno a rychle šířit a získávat jakékoli informace, navíc anonymně a za vynaložení nízkých nákladů. Vedle porušování autorského práva se jedním z nejzápornějších efektů komunikace v kyberprostoru stalo masivní šíření nenávisti. Evropské demokracie nyní stojí před otázkou, jak v rámci konceptu bránící se demokracie čelit zneužívání svobody slova v tomto specifickém prostředí. Navíc musí řešit problematiku internacionalizace internetu, která je v tomto ohledu stěžejní. Tím, že internet „boří“ hranice států, dochází při potírání virtuálních nenávistných projevů ke střetu odlišných právních prostředí a jejich přístupu ke svobodě projevu či ke kyberprostoru. Teoretický základ knihy představuje koncepce bránící se demokracie. Autor sleduje tento koncept jak v jeho politologických, tak především právních konotacích. Věnuje pozornost různým formám nenávistných projevů na internetu a rozebírá možnosti, které při zadržování nenávisti v kyberprostoru nabízí současný český právní řád. Vychází z ústavněprávních východisek svobody projevu, zamýšlí se nad jejich proměnou na internetu, ale rozebírá též instrumenty trestního či správního práva využitelné v boji proti virtuální nenávisti. Z hlediska mezinárodního rámce sleduje spolupráci evropských států a odlišný přístup k těmto projevům v USA, který má přímý dopad též na české prostředí. ... celý text

Vydání (1)


Nenávistný internet versus právo
Nenávistný internet versus právo

papírová kniha 2013,

ISBN: 978-80-7357-766-7

Autorovy další knížky

Štěpán Výborný
česká, 1986
2014  80%Militantní demokracie ve střední Evropě
2021  %Listina základních práv a svobod. Komentář
2013  40%Nenávistný internet versus právo