Nenávistný internet versus právo bazar

Nenávistný internet versus právo https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168041/nenavistny-internet-versus-pravo-168041.jpg 2 1 1

Svoboda projevu jako základní princip demokracie je v poslední době silně ovlivněna nástupem internetu. Na něm lze velmi snadno a rychle šířit a získávat jakékoli informace, navíc anonymně a za vynaložení nízkých nákladů. Vedle porušování autorského práva se jedním z nejzápornějších efektů komunikace v kyberprostoru stalo masivní šíření nenávisti. Evropské demokracie nyní stojí před otázkou, jak v rámci konceptu bránící se demokracie čelit zneužívání svobody slova v tomto specifickém prostředí. Navíc musí řešit problematiku internacionalizace internetu, která je v tomto ohledu stěžejní. Tím, že internet „boří“ hranice států, dochází při potírání virtuálních nenávistných projevů ke střetu odlišných právních prostředí a jejich přístupu ke svobodě projevu či ke kyberprostoru. Teoretický základ knihy představuje koncepce bránící se demokracie. Autor sleduje tento koncept jak v jeho politologických, tak především právních konotacích. Věnuje pozornost různým formám nenávistných projevů na internetu a rozebírá možnosti, které při zadržování nenávisti v kyberprostoru nabízí současný český právní řád. Vychází z ústavněprávních východisek svobody projevu, zamýšlí se nad jejich proměnou na internetu, ale rozebírá též instrumenty trestního či správního práva využitelné v boji proti virtuální nenávisti. Z hlediska mezinárodního rámce sleduje spolupráci evropských států a odlišný přístup k těmto projevům v USA, který má přímý dopad též na české prostředí. ... celý text

Bazar (0)

Zatím zde není žádný nabídkový inzerát.
Když se přihlásite, můžete vložit poptávkový inzerát.


Autorovy další knížky

Štěpán Výborný
česká, 1986
2014  80%Militantní demokracie ve střední Evropě
2021  %Listina základních práv a svobod. Komentář
2013  40%Nenávistný internet versus právo