William James citáty

americká, 1842 - 1910

Citáty (13)

Běžný člověk rozvine jen deset procent svých latentních možností.


Genialita vlastně není nic jiného, než schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.


Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách


Komunita stagnuje bez impulsu individuality. Ten impuls individuality zmizí bez sympatie komunity.


Lidé se domnívají, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.


Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup.


Nic neunavuje tak, jako věčné čekání na dokončení úkolu.


Optimismus je cesta k moci.


Skepticismus v mravních záležitostech je mocným spojencem nemravnosti.


Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi.


Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost.


Za nejextrémnější únavou a vyčerpáním můžeme nalézt spoustu lehkosti a síly, o kterých se nám nikdy ani nezdálo. K těmto zdrojům síly jsme se nikdy nepropracovali, protože jsme se nedostali přes překážky.


Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám.