Stasi Eldredge citáty

americká

Citáty (27)

Bůh má zvláštní zálibu v tom, že se zjevuje těm, kdo ho hledají celým srdcem. Je to štědrý, rozhazovačný Milenec, a je šťasten, pokud nám může své srdce zjevovat znovu a znovu.


Bůh nás chce svou láskou uzdravit, abychom se staly zralými ženami, které ho opravdu znají.


Co po vás Bůh chce? Chce totéž, po čem toužíte vy. Chce být milován.


Dejte slzám volný průchod.


Jedna věc je trpět. Mnohem horší je žít vedle někoho, kdo hrozně trpí, a nemoci s tím nic dělat.


Jsem-li princezna v cárech a hadrech, mohu být pořád princeznou uvnitř.


Jsme stvořeny, abychom byly součástí velkého dobrodružství. Dobrodružství, které s někým sdílíme. Nejde nám o dobrodružství jen pro dobrodružství jako takové, nýbrž o dobrodružství, v němž něco znamenáme pro druhé. Nechceme v něm být samotné, chceme v něm být s ostatními.


Když Bůh stvořil Evu, nazval ji ezer kenekdo (Gn 2,18) =pomocnice, družka, pomoc, ta, jež ho podpírá, v Bibli se o ezeru mluví jen o ženě nebo Bohu, a to ve smyslu pomoci v situaci kde jde o život.


Když je si žena jistá, že je milována, stane se krásnou.


Když vám rodiče zemřou, osiříte. Bez ohledu na to, kolik vám je let.


Kráse ženy je především krása duševní.


Kultura žen v dnešní církvi hyzdí některé všeprostupující lži. "Být duchovní znamená být aktivní. Být duchovní znamená být ukázněná. Být duchovní znamená být pečlivá. Nikoli. Být duchovní znamená být do Boha zamilovaná. Touha po zamilovanosti je hluboko v každém ženském srdci. Byly jsme pro ni stvořeny. A Ježíš je do vás zamilovaný - a vždycky bude.


Mužův základní hřích spočívá v tom, že je ochoten použít svou sílu pouze v situacích, kdy ví, že to dopadne dobře. Proto pokání pro muže znamená vstoupit právě do těch situací, kterých se bojí, a v nich nabídnout svou sílu. S ženou je to podobné. Nejvíce ze všeho se bojíme nabídnout svou krásu v situacích, v nichž netušíme, zda to bude k něčemu dobré. Nebo – což je ještě horší, v nichž můžeme být odmítnuty.


My ženy se skrýváme - podobně jako Eva, když okusila zakázané ovoce. Skrýváme se za make-up. Skrýváme se za svým humorem. Někdy se skrýváme do naštvaného mlčení. Začneme být odtažité, abychom partnera vytrestaly. Skrýváme své skutečné já a nabízíme pouze to, o čem se domníváme, že o to lidé stojí. Jednáme v neustálé sebeobraně a odmítáme přijít s tím, co opravdu vidíme, čemu opravdu věříme a co víme.


Nabídnout své srdce znamená nabídnout svou touhu, nikoli vznášet nároky.


Nic nedodává muži tolik odvahy jako žena, kterou miluje.


Nikdy nemá muž takový strach jako tehdy, má-li přinést svou sílu v situacích, kdy neví, zda to bude k něčemu dobré, případně tehdy, když se obává, že selže.


Pokud je muž se ženou, nechť si klade otázku: co mi žena říká o Bohu? Otevřou se vám úžasné věci.


Skutečné ženství probouzí skutečné mužství.


Svět touží zakoušet mužskou sílu.


Touha po dobrodružství je něčím duchovním.


Ve skutečnosti jediná věc, která nám brání být úchvatnou, jediná věc, která brání, aby se z nás radovali, je naše úsilí.


Zakoušet mužovu sílu znamená zakoušet, že muž se nás zastává.


Zármutek říká, že na té ráně záleží. Na vás záleží.


Žena je ztělesnění Boží touhy po důvěrnosti.


Žena, která je plná něžného milosrdenství a jemné zranitelnosti, je mocná a krásná.


Ženy mohou Božímu srdci sloužit něčím, čím mu muži nikdy sloužit nemohou.