evangelikalismus

štítky

52 knih


Láska a bojLáska a boj2011, John Eldredge

Podnázev: Cesta ke spokojenému manželství (Finding the marriage you've dreamed of). John Eldredge, dnes jeden z nejpopulárnějších autorů duchovní literatury, zaujal ve svých knihách (u nás vyšly např. Cestou touhy, Chr... více


Velký objev - Naše cesta do katolické církveVelký objev - Naše cesta do katolické církve2018, Ulf Ekman

V životním hledání manželů Ekmanových sehrála důležitou úlohu slova svaté Brigity Švédské: „Pane, ukaž mi svou cestu a dej mi ochotu se po ní vydat.“ Své obrácení prožili jako mladí v prostředí luterské církve, Ulf se... více


Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověkuDesítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku2008, Jiří Beneš

Desítka je název pro Deset slov známých také jako Dekalog či Desatero přikázání. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Čtenář v ní nalezne i profil adres... více
Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milostBoží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více


Evangelizace ohněmEvangelizace ohněm2009, Reinhard Bonnke

Zažehnout tvoji lásku ke ztraceným / Evangelista Reinhard Bonnke je zakladatelem a vedoucím mezinárodní evangelizační služby Kristus pro všechny národy, která má své sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Spolu se sv... více


V harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s BohemV harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s Bohem2013, Kornelius Novak

Kornelius Novak je evangelista německého původu, který šíří po celé Evropě dobrou zprávu o Ježíši. Během jeho cest ho lidé často oslovují s otázkami: „Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život?“ Nebo: „Jak můžeme sly... více


Večeře PáněVečeře Páně2012, Dan Drápal

Fundovaná, prakticky pojatá kniha o jedné z křesťanských svátostí Významné biblické téma z pohledu zkušeného teologa a pastora. Nejde jen o biblický výklad, ale také o dopad do života církve. Autor řeší důležité otázk... více


Neuhasitelné uctíváníNeuhasitelné uctívání2003, Matt Redman

Obálkový podnázev: zpět k srdci uctívání. Hledáte-li rady k výběru písní, k sekvenci akordů, nebo k sestavení a vyškolení hudební skupiny, budete zklamáni. Kniha mluví naprosto otevřeně o Bohu a o tom, jak žít vydaný... více


Láska - cesta k vítězstvíLáska - cesta k vítězství2009, Kenneth E. Hagin

V této knize Kenneth E. Hagin ukazuje, proč je Boží láska pro naše životy tak zásadně důležitá. Říká: „Odpověď na tolik problémů života se nachází v tomto výroku: Boží láska nikdy neselže! A proto ani vy, pokud se naučít... více


Setkání s andělySetkání s anděly2010, James W. Goll

Jak získat pomoc z nebe / Nejsme sami! Věděli jste, že obvykle se ve vaší společnosti vyskytuje mnohem více andělů, než si uvědomujete? Vaše modlitby uvolňují Boží moc a Bůh často posílá anděly, kteří přinášejí jeho ... více


Církev 3.0Církev 3.02012, Neil Cole

Nové přístupy pro lepší budoucnost církve / V této knize Cole na příkladu vývoje počítačových operačních systémů vysvětluje, že církev potřebuje víc než jen nové programy, budovy nebo formy uctívání. Potřebuje celá přejí... více


Moc Ježíšovy krveMoc Ježíšovy krve2010, Reinhard Bonnke

Ježíšova krev je jedinečná. Byla duchovně stvořena a má duchovní moc. Již jako mladý evangelista Reinhard Bonnke slíbil, že bude kázat mocné poselství o Ježíšově krvi všude, kam půjde. Tato drobná kniha obsahuje mocné ev... více


Hospodin, který tě uzdravujeHospodin, který tě uzdravuje2010, Reinhard Bonnke

Bůh uzdravuje rád. A uzdravuje i dnes. Během kampaní CfaN vídáme tisíce lidí, kteří udravení přijímají a jsou i nadále zcela zdrávi. Tato jednoduchá,a přesto hluboká knížečka nabízí odpovědi kritikům a povzbuzuje naši ví... více


Na prvním místě přímluvaNa prvním místě přímluva2010, Reinhard Bonnke

Přímluvná modlitba jako zbraň duchovního boje / Evangelizace bez přímluv je jako výbušnina bez roznětky, říká Reinhard Bonnke. Křesťané mají znovu získat svět pro Boha. Modlitba a přímluva vyhání opevněného nepřítele, př... více


Ježíšovy ruceJežíšovy ruce2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více


1