Polybios citáty

řecká, -203 - -120

Citáty (3)

...chtěl bych požádat své současníky i budoucí čtenáře,...jestliže zjistí, že jsem se v některé části svého díla dopustil úmyslně chyby a zamlčel jsem pravdu, aby mně to bez milosti vytkli. Pokud jsem tak učinil z nevědomosti, aby mně to vzhledem k rozsahu tohoto spisu a jeho širokém záběru odpustili. (Dějiny IV - kniha XVI/20)


(11)Autoři spisů o historii ani jejich čtenáři nemají jen sledovat výčet samotných činů, nýbrž především to, k čemu před těmi událostmi, v jejich průběhu a po jejich uskutečnění došlo. (12) Potlačíme-li v historii údaje o příčinách, realizaci a záměru toho, co se stalo a o tom, zda to přineslo očekávaný výsledek, nebude to odborný výklad, nýbrž řečnické cvičení, které sice přináší chvilkové potěšení, ale vůbec žádný užitek pro budoucnost..... (6)Já totiž tvrdím, že nejdůležitější částí historie jsou důsledky událostí, jejich průvodní jevy a zejména jejich příčiny. (Polybios: Dějiny II, kniha III./32,33)


Já považuji válku za hroznou věc, nikoli však tak hroznou, abychom snášeli všechno, jen abychom se válce vyhnuli. Jestliže není nic důležitějšího než mír, proč tedy všichni horujeme pro rovnoprávnost a volnost slova a proč vyzdvihujeme svobodu?.....Mír doprovázený spravedlností a ctí je nejkrásnější a nejprospěšnější majetek, je-li však doprovázene zbabělostí a hanbou, je to nejostudnější a nejškodlivější ze všech věcí. (Polybios: Dějiny II, kniha IV./31)


Polybios - knihy

2012  80%Dějiny IV
2008  96%Dějiny I
2011  100%Dějiny III
2009  100%Dějiny II

Žánry autora

Literatura naučná Historie

Štítky z knih

řečtí historikové

Polybios je 6x v oblíbených.