Petr Bakalář citáty

česká, 1970

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (8)

,,Kniha nemá děj ani příběh, nekončí smrtí natožpak životem." (Tak pravil Mimočlověk)


Cum grano salis se dá říci, že část těch, kteří se pokorně skloní před Bohem, si toto ponížení kompenzuje jinde.


Dá se předpokládat, že osoby, které mají sklon k totalitarismu, budou mít méně výhrad k válce a silnější rasové stereotypy. S obojím se setkáváme spíše u věřících.


Extrémním případem glorifikace utrpení byla Matka Tereza. Pacientům s velkými bolestmi byla pod jejím vedením odpírána silnější analgetika. Umírající ženě s velkými bolestmi Matka Tereza řekla: ,,Jste tak blízko, že vás Ježíš líbá." Umírající žena odpověděla: ,,Tak mu, prosím, řekněte, ať s tím přestane."


Iracionalita se již z principu nemůže domluvit s jinou iracionalitou, nikdy ne, když se půjde do hloubky.


Mnoho věřících židů je přesvědčeno, že mají nárok na Svatou zemi, a dokládají to citacemi ze Starého zákona. To je však velmi zavádějící myšlenka. Představme si, že by nějaký indiánský kmen začal nárokovat ostrov, na kterém stojí Socha Svobody, z toho důvodu, že tam mají pohřebiště. Všichni by se jim vysmáli. Přitom je to daleko mladší historie než historie Chrámu.


Religiozitu je třeba oddělit od spirituality. Lidé, kteří skórují vysoko na škále spirituality, mají antiautoritářské postoje. Takoví však tvoří mezi věřícími menšinu.


Všechna náboženství - pokud k tomu mají politické prostředky - se snaží umlčet ty, kteří mají pochybnosti. Je to známka slabosti, ne síly. Obecně lze říci, že tam, kde se náboženství dostane k moci, začíná bezpráví a útisk. Tam, kde je své moci zbaveno, je krotké a mírné.