Mistr Padmasambhava citáty

Guru rinpočhe · pseudonym

tibetská

Citáty (12)

Ačkoliv jsou dány stovky a tisíce vysvětlení, jen jedné věci je potřeba rozumět. Poznejte jednu věc, která osvobozuje vše - vědomí samotné, vaší opravdovou podstatu.


Cokoli se v mysli objeví, cokoli, nač pomyslíš, nemá žádnou podstatu, ale je prázdné. Myšlenky, které se objevují, se samy od sebe osvobozují. Nezapomínáš-li na podstatu své mysli, můžeš pojímat myšlenky jako cestu a praxe bude snadná.


Jakkoli hluboké, rozsáhlé a všeobsažné mohou být nauky Velké dokonalosti, všechny jsou shrnuty v tomto: Nemeditujte o ničem, netvořte jakékoli myšlenkové konstrukce - byť i jako atom nepatrné - a nebuďte ani na okamžik rozptýleni.


Je mnoho meditujících, málo z nich skutečně medituje.


Je zcela nemožné najít buddhu mimo svou vlastní mysl.


Měli byste pochopit, že vlastní lama je důležitější než tisíc buddhů tohoto období. Proč? Protože všichni buddhové tohoto období se objevili teprve potom, co následovali svého učitele. Předtím, než tu byl učitel, ani neexistovalo slovo ‘buddha’.


Modlete se ke mně, bytosti žijící v době úpadku, které nemáte to štěstí setkat se s buddhy a bódhisattvy deseti směrů. Mé soucítění vás ihned ochrání.


Můžete mít sílu a moc jako vládce světa, ale pokud se vám nepodaří dokonale ovládnout svou mysl, až přijde okamžik smrti, stále jste ještě nezískali absolutní svobodu.


Nebuď pro starší osoby příčinou zármutku, ale s úctou jim služ.


Od chvíle, kdy ses narodil, je smrt tvým přirozeným vlastnictvím. Lidé, kteří mají pocit, že je stále dost času připravit se na zítřek, a nedbají na blížící se okamžik smrti, nemají rozum. Nyní máš možnost výběru vydat se nahoru či dolů. Pošetilí jsou lidé, kteří se nevěnují praxi dharmy, jež přináší vysvobození! Putování samsárou nemá konce, proto lidé, kteří šálí sami sebe, nemají rozum!


Přání přinášet užitek bytostem je rychlou cestou k dokonalému buddhovství.


Tato mysl vytvořila jak samsáru, tak nirvánu. Mimo mysl neexistuje ani jedno, ani druhé.