Miloš Doležal citáty

česká, 1970

Citáty (6)

Dvakrát jsem hovořil s velitelem instruktážní skupiny Ladislavem Máchou (= mučitel Josefa Toufara) Když jsem se ho ptal, zda něčeho lituje, zpupně odpověděl, že možná toho, že pracoval hodně v kanceláři a málo na sluníčku. Ničeho nelitoval a ještě pak dodal, měli jsme je mlátit víc. Mácha byl pak odsouzen asi ke dvěma létům odnětí svobody.


Když jsem z Číhoště odjížděl, na návsi se mě cosi hluboko dotklo a já si doslova usmyslel, že o Josefu Toufarovi a celé kauze budu psát.


Můj laický názor je, že když se tehdy zachvěl kříž, zachvěl se i Bůh. Možná tím naznačil, že přichází temná noc, že se na střední Evropu valí temno a zlo jak z Mordoru.


Původně jsem zamýšlel vydat jen rozšířené vydání první publikace, ale během posledních tří let mě při pátrání po „stopách“ Josefa Toufara potkalo ještě několik velice zvláštních a podstatných okolností, nálezů a objevů, že musela vzniknout kniha úplně nová a svébytná.


Věřím v sílu a moc slova, dobrého slova, ale zajímalo mě nahlédnout Toufarův život také skrze fotografie, dobové dokumenty a tváře lidí, kteří s ním spolupracovali, svědků, kteří viděli onu třetí adventní neděli pohyb křížku, v konfrontaci s tvářemi příslušníků StB, kteří Toufara umučili.


Z tváře Josefa Toufara se dá číst jistá jemnost, mužnost, vroucnost.