Marc Bloch citáty

francouzská, 1886 - 1944

Citáty (10)

„Kdybych byl starožitník, díval bych se jen po starých věcech. Jenže já jsem historik. Proto mám rád život.“ [citát přítele] Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


A přece se středověká společnost neustále hýbala jakýmsi Brownovým pohybem, zároveň stálým i nestálým.


Historická fakta jsou svou podstatou fakta psychologická. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


Chcete opravdu poznat velké obchodníky renesanční Evropy, prodejce sukna nebo koření, spekulanty s mědí, rtutí nebo kamencem, bankéře císařů a králů, včetně jejich zboží? Nebude pro vás bez významu, když si vzpomenete, že se dávali portrétovat od Holbeina, že četli Erasma či Luthera. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


Jakmile už nevěříme v temnotu středověku, jakmile přestaneme jako jednotvárně pustou poušť líčit staletí, která byla v oblasti technických vynálezů, umění, citů i náboženské reflexe tak bohatá, která zažila první rozvoj evropské hospodářské expanze, a konečně z níž vzešly naše vlasti, jaký důvod by ještě mohl přetrvávat k tomu, abychom dál do společné rubriky bez ohledu na jejich skutečné barvy směšovali Chlodvíkovu Gallii i Francii Filipa Sličného, Alcuina i svatéop Tomáše nebo Ockhama, styl „barbarských“ šperků, vycházející ze zobrazení zvířat, i sochy na katedrále v Chartres, stěsnaná městečka karolinských dob i vzkvétající měšťanstvo v Janově, Bruggách či Lübecku? Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


Křesťanství je náboženství historiků. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


Který historik by nesnil o tom, že by jako Odysseus napojil stíny zemřelých krví, aby se jich mohl vyptávat? Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo


Pravý historik připomíná pohádkového lidožrouta. Ví, že jeho loviště musí být cítit pachem člověčiny.


Tak doby nejvíce lpící na tradici [středověk a romantismus] byly také dobami, které nakládaly se svým dědictvím nejvolněji. Jako by lidé byli nějakou zvláštní odplatou nepotlačitelné tvořivosti vedeni k tomu vymýšlet si minulost tím samozřejměji, čím víc ji ctili. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo


V očích kohokoli, kdo není úplný hlupák, jsou všechny vědy zajímavé. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo