Lion Feuchtwanger citáty

německá, 1884 - 1958

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (23)

… „Čím se asi zabýval Bůh, než stvořil nebe a zemi?“ A Augustin odpověděl: „Stvořil peklo, aby tam mohl poslat lidi, kteří kladou takové otázky.“…ŽIDOVKA Z TOLEDA


… Nedávej svému koni tak skvostnou uzdu, Jehudo, milý příteli! Jinak budeš mít nakonec jen postroj a čabraku a kůň bude pryč.…ŽIDOVKA Z TOLEDA


...„Běžíš rychle, milý Jehudo,“ prohodil, „a běžíš bez ustání. Obávám se, že utíkáš své duši, nemůže tě dohonit...ŽIDOVKA Z TOLEDA


"Moc a hloupost mají pravdu.." (Vyhnanství)


Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit a šedesát, než se naučí mlčet.


Člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit a šedesáti let, aby se naučil držet jazyk za zuby.


Historická literatura nechce učit historii, nechce ani historii vysvětlovat, chce poskytnout čtenáři nebo posluchači poznání toho, co z historie poznal a prožil autor.


Historický román chce vylíčit přítomnost.


I největší umělec stojí na ramenou některého jiného.


Jen málokteří chápou, že nežijeme, nýbrž jsme žiti. Dávno jsem poznal, že nejsem rukou, která hází kostku, nýbrž kostkou. Obávám, že ty to nikdy nepochopíš. Ale právě proto tě miluji a jsem tvým přítelem...ŽIDOVKA Z TOLEDA


Jestliže nejkrásnější pocit v životě je hodně vyhrát, je hned potom nejkrásnější hodně prohrát. LIŠKY NA VINICI


Jestliže se na někoho zlobíte, nevyhýbejte se jeho blízkosti. Vyhledejte jej a pozdravte jej a laskavou řečí bez prudkosti vytrhněte trn čehokoliv, co vás na něm rmoutí. Toto je zřídlo obnovené lásky. A lepší z vás bude ten, kdo přijde první a pozdraví. My jsme přišli oba. Nikdo z nás není lepší. (z knihy Židovka z Toleda)


Kdo se klaní až na zem, tomu šlápnou na hlavu.


Kdo vyznává rozum, musí trpět.


Láska je to, co poutá člověka k člověku přes všechny jeho nedostatky.


Lidé neslyší rádi, když příběhy, které si oblíbili, jsou srovnávány se skutečností, která je vyvrací.


Pro člověka bez peněz je těžké zůstat řádným člověkem; prázdný pytel se vždycky skrčí. (Lišky na vinici)


Rozum máme vždycky pro druhé. Pro sebe jen málokdy.


Trpělivost je ctnost oslů.


V paměti očitého svědka se každá událost rychle mísí s čirými výplody fantazie.


Vítězství, za které se lidé modlí, často znamená jejich zkázu.


Ze všech neřestí je slušnost nejdražší.


Žárlivost je milostné podvědomí, zbavené pocitu sounáležitosti. Je o to otřesnější, že vzývá lásku, aniž má smilování nad druhým.