Josef Jungmann citáty

česká, 1773 - 1847

Citáty (11)

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu - cepenělost i smrt.


Čechem je ten, kdo česky mluví a píše, nikoli ten, kdo se k Čechům hlásí, ale mluví německy.


Kdo z nás může, ten pracuj, abychom lepší vlasti dochovali potomkům, než nám od předků zůstavena.


Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal


Lékaři dovozují, že mírné scházení se s druhým pohlavím k zdraví prospěšno i potřebno.


Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou i sápaví lvové.


Národy nečiní velikými především jejich velikáni, ale vyspělost nesčíslných průměrných lidí


Právě tolik nešlechetnosti z toho pochází, když se přeceníme, jako když se nedoceníme


Původní literatura národního rázu nezastírá a co strom samorostlý ke své zemi nejlépe se hodí. Literatura samých překladů jest zahrada cizokrajnými stromy osázená. Jako národní kroj, tak původní literatura národu sluší.


Tak jako nic pod sluncem, tak ani které dílo lidské naprosto ouplné a dokonalé býti nemůže.


V jazyku je naše národnost