Josef Jungmann

česká, 1773 - 1847

Nahrávám...

Životopis

Josef Jungmann byl český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel. Narodil se v Hudlicích u Berouna v rodině chudého řemeslníka. Vystudoval v Praze filosofii a posléze nastoupil na místo gymnazijního profesora v Litoměřicích. Do národního obrození zasáhl svými statěmi, např. Rozmlouvání o jazyku českém. Vyjadřil v nich odmítavý postoj k poněmčování škol a úřadů a také své nové pojetí národa a vlastenectví. Nepovažoval totiž za Čechy ty, kteří sice u nás žijí a vlastenecky cítí, mluví však cizím jazykem. Tím odmítá tzv. zemské vlastenectví. Podobně jako Dobrovský i Jungmann pracoval na rozsáhlém slovníku, tentokrát ale pro překlad opačným směrem. Jeho pětidílný Slovník česko-německý s asi 120 tisíci hesly se stal základem dalšího rozvoje české literatury a svým významem předčil úroveň polského Lindova slovníku, který mu byl zpočátku vzorem. Tíha celé redakce slovníku ležela výlučně na Jungmannovi, který ve svém díle prokázal ohromující znalost jazyka a hluboký smysl pro jeho významové nuance. Jak připomíná V. Šmilauer (1974), předmětem stálého obdivu nových a nových generací je Jungmannova „obdivuhodná síla ducha“, díky níž své velkolepé dílo dokázal přes nespočetné překážky a těžkosti dovést až k vítěznému konci. Neopominutelný je rovněž fakt, že ač Jungmannův slovník nevznikl péčí žádného kolektivu akademie, jak by se i v té době slušelo, přesto dělilo vydání prvního a posledního dílu pouhých 5 let!

Jungmann nezapomínal ani na výuku češtiny na školách. Sestavil proto učebnici literatury Slovesnost, kterou doplnil ukázkami od Jana Husa až do současnosti. Stejně jako Dobrovský se i Jungmann pokusil o sepsání našich literárních dějin. Narozdíl od něj se však v Historii literatury české nezaměřil na starší tvorbu, naopak, považoval obrození za začátek nové epochy.

Jungmann přeložil velké množství děl z němčiny, francouzštiny a angličtiny. Překlady "Atala" (François René de Chateaubriand), "Ztracený ráj" (John Milton), "Heřman a Dorota" (J. W. Goethe) dokázal, že čeština je natolik bohatý jazyk, že je schopný tlumočit myšlenky ze všech světových jazyků. Jungmann se přitom vždy snažil o co nejvěrnější překlad.

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net