John Locke citáty

anglická, 1632 - 1704

Citáty (8)

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli.


Dětem je třeba učinit život tak zábavný a příjemný, jak jen to jde.


Lidé nemohou být ke svému blahu nuceni, proto musí být ponecháni vlastnímu svědomí.


Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům.


Síla našeho přesvědčení není konečně důkazem jeho správnosti.


Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.


Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.


Žádná strast není tak velká jako strach před ní.