John Lennon citáty

britská, 1940 - 1980

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (37)

...a když se vzpamatoval, vyprávěl mi hysterku, kterou si dodnes nepamatuju. (Španěl na vesnici)


‚Jack Rozprašovač,‘ řekl Šelak Homeless, když pobuřoval svoji lelku, ‚není jen vrácený zaviják, ale i sextuální maniok nejhrubší zrnitosti.‘ (Španěl na vesnici)


"S upřímností moc přátel nezískáš. Získáš s ní ale ty pravé."


Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej. Podívej se na řeku života, která pod tebou tvoří víry. Postůj a podívej se. Touto cestou půjdeš naposled, nemůžeš se už vrátit. Jen bláznům je dopřáno vracet se.


Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.


Cesta příjemně ubírala a Sydness a Mary ukazovali řadičovi toxíku různé hysterické namátky, jako napřípad Buckinhunský palec, Sněhovnu mordů nebo stříhání stáží. Zvlášť zajíkavou pomádkou byla socha Erotomana na návěstí Poccadilli. (Španěl na vesnici)


Čas, jehož marnění sis užil, není ztracený.


Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.


Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.


Je snadné žít s očima zavřenýma


Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný.


Ježíš El Pifko byl cizozemec a byl si toho dobře vědma. (...) Začal prackovat na zemanově ostatku. (...) Ježíš si jako dobrý katolík setřel slinu z tváře a nastavil jí druhou rub -, ale slučebná už byla dávno tam tam a zanechala ho na holičích. ‚Jednou zajde příliš do dálky a já se na ni vykuckám,‘ řekl Ježíš svému oblíbenému hřebelcovi. Samozřetelně že oř neodpověděl, protože, jak sami dobře víte, komoňové neumí mluvit, natož aby se bavili s nějakým špinavým uťápnutým zbabělým fašounským katolickým španělským parchantem, kterému ke všemu táhne z huby česnek. Ježíš a Křečovka si to nicvíce brzy vyzahradili a opět je skolila vzájemná láska, která neznala hraničních pásem. (Španěl na vesnici)


Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.


Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.


Kdo není ve dvaceti letech komunistou ten nemá srdce, kdo je komunistou ve třiceti ten nemá rozum.


Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.


Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...


Láska je odpověď.


Lidi jako já si svojí takzvanou genialitu uvědomí kolem desátého roku. Jako kluk jsem se vždycky divil: jak to, že mě ještě nikdo neobjevil?


Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život


Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.


Můj přítel zíval na Whitneyho s podivným výkazem ve své dychtivé tvárnici. (...) Tohle nebyl Šelak Homeless, jakého jsem zval, napadlo mě, a rozpačitě jsem sledoval náhlou směnu v chovu svého starého přítele. Mary Atkinsová se šlechtila v zrcadle (...) Dokončila své přelíčení a pevně si přilapila zubry k poschodí.. (Španěl na vesnici)


Na konci všechno dobře dopadne a pokud ne, tak to ještě není konec.


Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství.


Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.


Nevěř nikomu, komu je nad třicet.


Nevěřte nikomu, komu je přes třicet.


Právě jsme obědnali, když Šelak Homeless obtržil telekilogram. Nic k tomu necekl, ale zjehně mu to vrtělo hlavou, protěže stál zamyšleně před kořícím hrbem, slabě se zajíkal a občas smrkl na správu v ruce. Náhled a bez varovaní se na mě osočil s tajemným luskem v otčích. (...) ‚Hádejte se, Westerne, kdopak uprchl z vědění?‘ V hlávce se mi okamžitě omítl sezam všech odsouzněnců, kterým se v poslední podobě podařilo usrknout z kontrabasy. (Španěl na vesnici)


Protože je nebe modré, mám slzy v očích.


Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.