Jiřina Nováková-Haaszová citáty

česká, 1887 - 1977

Citáty (4)

(…) procházela jsem celou historii naší lásky. Byla krásná, třebaže život nám dal při ní projíti tolika zkouškami, ale nejkrásnější na ní je, že není historií, že je stále něčím přítomným a živým, že všecko, co jsme spolu prožili, je stálou násobící složkou našeho dnešního, našeho budoucího milování.


Ba věř, jsem více u Tebe než zde; chodím tu roztržita marně se namáhajíc soustřediti myšlenky; dojmy se honí mimo mne, aniž je zachycuji; jakási brána spojující mne s vnějším světem je uzavřena a Ty máš klíč od ní; nebo moje bytost již tak splynula s Tvou, že při rozloučení vždy jeden z nás strhuje druhého s sebou. Vím, že někdy, když byli jsme od sebe vzdáleni, cítívala jsem, jak mám Tebe stále kol sebe, a dovedla jsem proto žíti tak plně jako v Tvé přítomnosti. Tentokrát však jsem já šla za Tebou, mé tělo jest zde, ale přítomna jsem jen u Tebe. Vrátíš mi sebe i mne svým příjezdem. Mám věřiti, že již v pondělí?


Bylo asi nutno, aby přišla řada zkoušek, aby naše láska nás samy vykoupila z tíže bolestí a byla nám zdrojem síly v krutých dobách.


Nezakrývám si oči před ničím zlým a krutým ve světě, ani si neříkám, že jsem již zcela zvítězila. Byly a budou chvíle, kdy mne zavalí zlá vlna pochybností, zkalí mi oči a otřese mi půdou, na níž stojím, ale vím už, že je to jen pokušení a že ho přemohu.


Jiřina Nováková-Haaszová - knihy

2008  100%Mému muži, Arne Novákovi

Žánry autora

O literatuře

Štítky z knih

dopisy korespondence manželé

Nováková-Haaszová je 0x v oblíbených.