Jerome Klapka Jerome citáty

anglická, 1859 - 1927

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (32)

´´ Co oči nevidí, z toho se žaludek neobrací.´´ ( Tři muži ve člunu )


... a navrhoval jsem, abychom si vyhledali nějaké odlehlé, starosvětské místečko, daleko od běsnícího davu, a abychom tam prosnili slunečný týden v ospalých alejích - nějaký polozapomenutý koutek, který si někde mimo dosah hlučného světa schovaly víly - nějaké dravčí hnízdo, důmyslně přilepené na útesech času, kde by převalující se vlnobití devatenáctého století bylo slyšet jen slabounce a z velikých dálav. - Tři muži ve člunu


... toužím po těch zlatých starých časech, kdy člověk mohl lidem to, co si o nich myslí, říkat sekerou, lukem a šípy. - Tři muži ve člunu


Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost.


Čím horší má člověk vkus, tím tvrdošíjněji se ho drží.


Čisté svědomí činí člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže stejně tak dobře, a to levněji a snadněji.


Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího. Jeho blahodárným vlivem se stávají ze zamračených bručounů bodří žvanilové.


Já sám německy neumím. Ve škole jsem se němčině učil, ale do dvou let potom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl, a od té doby je mi mnohem líp. - Tři muži ve člunu


Jedno dítě zabere ženě celý život. Pět nebo šest dětí zdaleka nevyžaduje tolik péče jako jedno.


Ješitnost je jedním z těch přírodních rysů, které svědčí o příbuznosti všech lidí.


Každý má to, po čem netouží, a to, po čem touží, to mají ti druzí. - Tři muži ve člunu


Láska je jako spalničky, všichni je musíme prodělat. Jako spalničky nás postihne také jen jednou. Netřeba se proto obávat, že nás zachvátí podruhé.


Lidé, kteří to vyzkoušeli, mi řekli, že čisté svědomí dělá člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to zařídí právě tak dobře a je to lacinější a dá se toho lehčeji dosáhnout. Po vydatném a dobře stráveném jídle se člověk cítí tak shovívavý a velkomyslný, tak ušlechtilý a dobrosrdečný.


Mluvit jako idiot, když idiot opravdu jste, nepřináší žádné znepokojení. Ale chovat se jako idiot, když člověk má dostatek rozumu na to, aby poznal, že se jako idiot opravdu chová je velmi nepříjemné.


Mnohým trampotám by se zabránilo, kdyby ti, co táhnou, měli pořád na paměti, že táhnou někoho, a často se ohlíželi, aby viděli, jak se tomu, co se veze, daří.


My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty.


Nejlepší politika je mluvit vždy pravdu - pokud ovšem nejste výjimečně dobrý lhář.


Nikdy bychom neměli připustit, aby se náš cit pro spravedlnost zvrhl v pouhou pomstychtivost.


Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.


Ostýchaví muži a nehezké ženy mají trpý úděl na tomto světě, kde je třeba hroší kůže, chce-li jím člověk projít s jakýmsi pohodlím. Tlustá kůže je věru naším mravním šatem. Bez něhož se nelze objevit v civilizované společnosti. Ubohý, udýchaný a zardívající se tvor s třesoucími se koleny a s nervózníma rukama je pro každého trapnou podívanou a ježto si neumí pomoci, čím dříve jde a pověsí se, tím lépe.


Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád... Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.


Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní.


Plný žaludek je silnou oporou básnictví, z prázdného žaludku sotvakdy vyklíčí nějaký cit.


Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat.


Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.


Rozum v manželském stavu se uplatňuje je s přiměřenou srážkou. Není po něm poptávky, ba ani není ceněn. Naše ženy nás oceňují podle svého měřítka, v němž skvělý intelekt není nijak zvlášť vyznačen.


Takový je život; a my nejsme nic než tráva, kterou posečou a hodí do pece a spálí.


Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.


Velká filozofie nepřichází v manželství v úvahu.


Vyhoď přítěž, člověče! Hleď, ať je tvůj člun života lehký, opatřený jen tím, co potřebuješ.