Jan Keller citáty

česká, 1955

Citáty (9)

Cosi mi vadí na těch lidech, kteří odejdou, když je zle, a přemoudřelí se vracejí, když je lépe.


I když se neomarxisté hlásí k naprosté názorové svobodě neomezované žádnou tradiční morálkou, jakmile narazí na odlišný názor, propadají hysterii. Odlišné názory považují za přežitky starého světa, za předsudky a stereotypy. Proto je už z principu argumenty druhé strany nezajímají. Stačí nejmenší myšlenková opozice, aby univerzální humanisté zapoměli na své hodnoty tolerance. Hybridní politika


Jakmile se z peněz stalo rozhodující kritérium úspěšnosti v sociálním světě, bylo zároveň veškeré okolní prostředí podřízeno honbě za touto úspěšností. (Šok z ekologie)


My tady nevlastníme už nic, kromě redakce Mateřídoušky a několika dalších drobností.


Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu.


Neomarxisté bojují za to, aby se ti, kdo jsou chudí, nemuseli cítit podřadně. Nikoliv za to, aby byla chudoba zmírněna. Neoliberálové jim v tomto boji drží palce. Hybridní politika


Obyvatelé Evropy nárok na svoji původní národní identitu ztrácejí, všem ostatním se jejich nároky na jakoukoliv identitu v plném rozsahu přiznávají. Toto zcela asymetrické řešení otázky identity je podstatou multikulturalismu. Hybridní politika


Pokud se nezřekneme blahobytu, sami máme možná ještě šanci nějak dožít; budoucí generace již takovou šanci mít nebudou.


Už od šedesátých let 20. století urychluje kulturní levice rozklad institucí, který vyhovuje kapitalismu, a po celou dobu tak činí v domnění, že tím bojuje proti kapitalismu. Hybridní politika