Jan Keller

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. CSc.
Narodil se 23. 1. 1955 ve Frýdku-Místku. Studoval historii a sociologii na Filozofické fakultě v Brně. Poté krátce působil na Filozofickém ústavu ČSAV v Praze, odkud odešel do pivovaru Nošovice (Radegast). (V rychlém sledu vystřídal několik zaměstnání v Praze, Nošovicích a Havířově.) Počátkem 80. let pak přešel učit zpět na filozofickou fakultu do Brna na novou katedru sociálních studií, kde se věnoval problematice sociologických teorií a otázkám byrokratizace velkých organizací. Od roku 2000 vyučuje také na Ostravské univerzitě. K jeho největším životním zážitkům patří studijní pobyty v Bordeaux, v Aix-en-Provence, na pařížské Sorbonně a na pedagogické střední škole v Havířově. V současnosti se mimo vyučování sociologie významně zaměřuje na a angažuje v problematice trvale udržitelného rozvoje a oblasti souvislostí ekologie a sociologie, kterou využívá k vysvětlení původu a dopadů ekologických problémů dneška. Na ekologická a sociologická témata napsal již několik knih a od roku 1998 také mnoho článků, pravidelně uveřejňovaných v deníku Právo, Lidové noviny, časopise Poslední generace aj. Spolupracuje zejména s hnutím Duha a Greenpeace, je členem redakce časopisu Poslední generace.
V roce 2014 kandidoval jako nezávislý za ČSSD a byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, kde je členem Výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti.

Zdroj životopisu: www.gplusg.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976