Ilona Borská citáty

česká, 1928 - 2007

Citáty (16)

Budeš-li rozdávat z bohatství svých vědomostí, čím více rozdáš, tím víc ti zůstane. (z knihy Doktorka z domu Trubačů)


Co je nejdůležitější v životě?.... Žít. (z knihy Doktorka z domu Trubačů)


Člověk nemůže změnit národnost ve čtyřiceti letech, ani kdyby to bylo z lásky. (Doktorka z domu Trubačů, s. 100)


Člověk si vždycky najde důvod k nějakému smutku. (Doktorka z domu Trubačů, s. 199)


Dítě spíš snese špínu, než aby mu chyběl loket, který by ho pochoval, a srdce, které by ho přivinulo. (z knihy Doktorka z domu Trubačů)


Jen ti jsou opravdu lidmi, kdo rozbíjejí řetězy spoutávající lidský rozum. Doktorka z domu Trubačů


Když člověk někam jede a nezná ani trochu tamní řeč, je nesamostatný jak dítě, pořád aby ho doprovázeli. Je jako barvoslepý na výstavě obrazů, vnímá jen obrysy, nic víc. (Doktorka z domu Trubačů, s. 202)


Lékař je to nejlidštější povolání na světě... Ale učitel následuje hned po něm..., protože nemoci a nedostatek vzdělání jsou nejhorší metly lidstva. Kromě hlouposti . Osud jednoho Čecha


Líp se snese trochu bytového primitivismu, než abys otročila spoustě zbytečných věcí. (Doktorka z domu Trubačů, s. 194)


Nedává najevo soucit, ale soucítění. Soucit jsou slova a zkormoucené tváře. Soucítění je čin. (Doktorka z domu Trubačů, s. 176)


Nejhorší je ráno. Procitne do slunečního světla, do ptačího zpěvu. Na okamžik, ještě spokojená v nevědomosti, kterou ji obklopil spánek. Potom se otevře propast. Rozpomene se. Padá pozpátku do propasti, která je temná a bezedná. Umřeli. Už je nemám. Nikoho. ... Už nejsou. Kdybych prošla celý svět, otevřela všecky dveře, najdu milióny lidí, ale je už ne. Je už nikdy. ... Ještě jsou blízko, ještě rozeznám jejich tváře. Najednou se lekla: Budu si pamatovat, jak vypadali, také za rok, za deset let, jestli budu živa? ... Ve dne se člověk trochu sebere. ... V noci zaberou prášky, ukolébají tupým spánkem beze snů. Ze všeho nejhorší jsou rána. ... Celou dobu počítala se smrtí. Chyba byla jenom v jednom: počítala se svou vlastní smrtí. Ne s tím, že jí všichni zemřou a ona je všechny přežije. (Doktorka z domu Trubačů, s. 175-176)


On vždycky říkal: nezáleží na tom, jestli umíte, jako na tom, zda rozumíte. Kdo umí, časem třeba zapomene, ale kdo rozumí, porozumí i příště Osud jednoho Čecha


Osud je odvážný a poněkud neseriózní scénárista. Počet pravděpodobnosti ho příliš nezajímá. Běžně a houfně pracuje s náhodami, jaké by každý rozumný dramaturg škrtl, jelikož jsou za vlasy přitažené. Uvádí lidi do paradoxních situací, poručí jim dělat zcela nepravděpodobné věci, které, formulováno s rozvážným dramaturgem, nevyplývají z celkového charakteru postavy. Osud jednoho Čecha


Poněvadž nám není dopřáno dlouho žít, zanechme něco po sobě, jako svědectví, že jsme žili Osud jednoho Čecha


Ta věčná prozatímnost našich životů. Ostatně je to normální: vždyť i naživu jsme jenom prozatím. Osud jednoho Čecha


Tak je to s láskou vůbec: nemilujeme, co je krásné, ale vidíme krásu v tom, co milujem. (Doktorka z domu Trubačů, s. 203)