Henry Ford citáty

americká, 1863 - 1947

Citáty (21)

"Ať si myslíš, že to dokážeš nebo nedokážeš, vždycky máš pravdu."


„Když si sám naštípeš dříví, zahřeješ se dvakrát.“


Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.


Dát se dohromady, je začátek. Vydržet pohromadě, je pokrok. Spolupracovat, je úspěch.


Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě.


Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.


Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý. Nejskvělejší věc v životě je udržovat mladou mysl.


Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.


Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí.


Můžete mít vůz své oblíbené barvy, máte-li nejraději černou.


Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.


Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou.


Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.


Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.


Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.


Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.


Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.


Prohra je jen příležitost k tomu, abychom začali znovu a inteligentněji.


Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.


Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problémech než na jejich řešení.


Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.