Emanuel Salomon citáty

německá, 1829 - 1908

Citáty (5)

Ať se myslí, mluví, soudí a píše o vegetarismu posud jakkoli nepříznivě, jakkoli jsou skromní počátkové jeho, mé přesvědčení a ono všech poctivých vegetariánů je nezvratné, že jich nauka zvítěziti musí, ne-li za 100 let, ne-li za 500 let, ale jednou jistě. O vegetarismu


Časem nebude již člověka, který by dosti byl krvelačným a bezcitným, aby usmrtil ubohé zvíře, neškodné, nevinné, pracovné, důvěrné, nuže a pak přestane masožroutství samo sebou. A oné krásné době, třebas ještě daleké, onomu věku skutečně zlatému, onomu vrcholu vzdělanosti a mravnosti lidské, kdy s vražděním zvěře nevinné zmizí i vraždění lidí, volám nadšeně: Na zdar! O vegetarismu


Nikdo se nepovažuj za příliš malého, bezmocného, čím více hlasů se ozve proti vivisekci, tím bude lépe. Jde přímo proti svědomí a lepšímu poznání nepodnikati ničeho, neopírati se všemi silami proti neřestem, ba proti zločinům poznaným a uznaným. Čiňme každý povinnost svoji, aby blízkým počátkem XX. stol. se ukončily hříchy a hrůzy páchané na ubohé němé tváři a také na lidech.


Vivisekce, vrchol ukrutnosti a surovosti proti ubohým zvířatům, páchána pod předstěrou, že nevyhnutelna pro vědu lékařskou: Když vegetárci šlechetně usilují proti i okamžitému vraždění zvířat, musí člověk jen drobet útrpný se vzpírat tím rozhodněji krutému mučení jejich.


Vždy hlasitěji se ozývá z lidí rozhořčení nad vivisekcí! A to hlasité volání chceme stupňovati ve křik, chceme vyvolat bouři, která by smetla veškerou bídu, veškeré hanobení přírody, veškerou vinu přítomného člověčenstva, zabraného v sobectví a šílenost! Chceme zničit nectnou skvrnu ze tváře lidstva, znešvařené takovými zločiny.