prusko-rakouská válka (1866)

štítky

30 knih


Kulička (3 povídky)Kulička (3 povídky)1956, Guy de Maupassant

Výbor z povídek jednoho z nejlepších francouzských novelistů druhé poloviny 19. století zahrnuje tři námětově příbuzná díla: Kuličku, Slečnu Fifi a U Tellierů. Autorova novelistická prvotina Kulička, o níž francouzský kr... více


Sňatky z rozumuSňatky z rozumu1997, Vladimír Neff

Úvodní svazek rozměrného cyklu o osudech dvou pražských měšťanských rodů od poloviny 19. století až do poloviny století dvacátého. Autor líčí Prahu jako ospalé město, které se teprve probouzí a pomalu začíná konkurova... více


Post Bellum 1866Post Bellum 18661997, Vladimír Körner

Souborné vydání novel Život za podpis, Post Bellum 1866 a Oklamaný. Tyto novely spojují válečné události 3.července 1866, kdy v tragické bitvě u Hradce Králové se osudově rozhodovalo o budoucnosti Rakouska.... více
Pod císařským praporem - Historie habsburské armády 1526-1918Pod císařským praporem - Historie habsburské armády 1526-19182004, Jiří Pernes

Po sedmi letech práce letos konečně vychází ojedinělá publikace českých autorů, popisující historii armády habsburské říše od roku 1526, kdy na český trůn nastoupil první panovník z Habsburského rodu až do roku 1918, kdy... více


Život za podpisŽivot za podpis1989, Vladimír Körner

Novela Život za podpis tvoří ouverturu diptychu Post bellum 1866 a zabývá se laděním a prvními takty prusko-rakouské války, předvedené autorem do důsledků jako první válečný střet bez jakýchkoli ideálů, jako masakr bez p... více


Válka 1866Válka 18662005, Pavel Bělina

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla zásadní př... více


1866 - Tam u Králového Hradce...1866 - Tam u Králového Hradce...2016, Slavomír Pejčoch Ravik

VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ 1866, zdánlivě lokální konflikt dvou říší, je ve skutečnosti cvičištěm pro válku prusko-francouzskou, a tedy předehrou dvou válek světových. Konflikt vrcholí dne 3. července 1866 v polích v okolí Hr... více


Válka 1866: Běda poraženým!Válka 1866: Běda poraženým!2012, Josef Fučík

Kniha je volným pokračováním "Války 1866", vydané v Pasece před pěti lety, která ač rozsáhlá, nemohla pojmout všechny události té doby. Nově vycházející práce se zabývá především Bismarckovými záměry nejen pora... více


Pražské tajemnoPražské tajemno1995, Pavel Růt

Pražské tajemno je prvním průvodcem po Praze tohoto typu.U teto knihy je zřetelná snaha podchytit celé spektrum údajů tvořících imaginární mapu tajemna. více


Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-18662007, Karel Richter

Kniha českého historika a zároveň i spisovatele podrobně, ale i čtivě líčí vznik, průběh i konečné důsledky prusko-rakouských válek od poloviny 18. století do poloviny 19. století. Autor s dokonalou znalostí tématu po... více


Vzpomínka na Hradec KrálovéVzpomínka na Hradec Králové1986, Otto Urban

Drama roku 1866. Edice Stopy-Fakta-Svědectví. 1. vydání. více


Post bellum 1866: Post bellum / Svíbský les / OklamanýPost bellum 1866: Post bellum / Svíbský les / Oklamaný2006, Vladimír Körner

Ve třech novelách (Post bellum, Svíbský les a Oklamaný – Der Betrogene) se Vladimír Körner pokusil o osobitý přístup k dějinné události prusko-rakouské války roku 1866. Hlavními hrdiny jeho novel jsou beznadějní outsideř... více


Složte zbraně!Složte zbraně!2019, Bertha von Suttner

U příležitosti 130. výročí vydání jedné z nejvýznamějších mírových knih, vydává Studio Prosvěta ve spolupráci s Institutem Prague Vision a Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy její nový překlad. ... více


1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu2015, Josef Šrámek

Cílem publikace, vydané jako doplnění expozice Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové, je přiblížit příčiny, průběh a důsledky prusko-rakouské války a poskytnout čtenáři jakéhokoliv stupně znalostí přehlednou oporu ... více


Bitevní vichřiceBitevní vichřice1934, František Xaver Svoboda

Sbírka 16 povídek s tématikou prusko-rakouské války, které F.X. Svoboda napsal v letech 1884 až 1910. Hrdiny povídek jsou prostí vojáci, kteří jsou jen figurkami na válečné šachovnici a nemohou se vzepřít svému osudu.... více


1