prusko-rakouská válka (1866)

štítek, 24 knih


KuličkaKulička1956, G. d. Maupassant

Výbor z povídek jednoho z nejlepších francouzských novelistů 2. pol. 19. stol. zahrnuje tři námětově příbuzná díla: Kuličku, Slečnu Fifi a U Tellierů. Autorova novelistická prvotina „Kulička“, o níž francouzský kritik A.... více


Post Bellum 1866Post Bellum 18661997, V. Körner

Souborné vydání novel Život za podpis, Post Bellum 1866 a Oklamaný. Tyto novely spojují válečné události 3.července 1866, kdy v tragické bitvě u Hradce Králové se osudově rozhodovalo o budoucnosti Rakouska.... více


Pod císařským praporem - Historie habsburské armády 1526-1918Pod císařským praporem - Historie habsburské armády 1526-19182004, J. Pernes

Po sedmi letech práce letos konečně vychází ojedinělá publikace českých autorů, popisující historii armády habsburské říše od roku 1526, kdy na český trůn nastoupil první panovník z Habsburského rodu až do roku 1918, kdy... víceVálka 1866Válka 18662005, P. Bělina

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla zásadní př... více


1866 - Tam u Králového Hradce...1866 - Tam u Králového Hradce...2016, S. P. Ravik

VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ 1866, zdánlivě lokální konflikt dvou říší, je ve skutečnosti cvičištěm pro válku prusko-francouzskou, a tedy předehrou dvou válek světových. Konflikt vrcholí dne 3. července 1866 v polích v okolí Hr... více


Válka 1866: Běda poraženým!Válka 1866: Běda poraženým!2012, J. Fučík

Kniha je volným pokračováním "Války 1866", vydané v Pasece před pěti lety, která ač rozsáhlá, nemohla pojmout všechny události té doby. Nově vycházející práce se zabývá především Bismarckovými záměry nejen pora... více


Pražské tajemnoPražské tajemno1995, P. Růt

Pražské tajemno je prvním průvodcem po Praze tohoto typu.U teto knihy je zřetelná snaha podchytit celé spektrum údajů tvořících imaginární mapu tajemna. více


Vzpomínka na Hradec KrálovéVzpomínka na Hradec Králové1986, O. Urban

Drama roku 1866. Edice Stopy-Fakta-Svědectví. 1. vydání. více


Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der BetrogenePost bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene2006, V. Körner

Ve třech novelách (Post bellum, Svíbský les a Oklamaný – Der Betrogene) se Vladimír Körner pokusil o osobitý přístup k dějinné události prusko-rakouské války roku 1866. Hlavními hrdiny jeho novel jsou beznadějní outsideř... více


Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-18662007, K. Richter

Kniha českého historika a zároveň i spisovatele podrobně, ale i čtivě líčí vznik, průběh i konečné důsledky prusko-rakouských válek od poloviny 18. století do poloviny 19. století. Autor s dokonalou znalostí tématu po... více


Post bellum 1866Post bellum 18661986, V. Körner

Vydaní dvou novel - Post bellum 1866 a Svíbský les - s podtitulem Dvě variace na prohranou válku. Díla ukazují, kterak má válka dopad na vnitřní život lidí, kteří se jií nedobrovolně zúčastnili. více


1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu2015, J. Šrámek

Cílem publikace, vydané jako doplnění expozice Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové, je přiblížit příčiny, průběh a důsledky prusko-rakouské války a poskytnout čtenáři jakéhokoliv stupně znalostí přehlednou oporu ... více


Bitevní vichřiceBitevní vichřice1934, F. X. Svoboda

Sbírka 16 povídek s tématikou prusko-rakouské války, které F.X. Svoboda napsal v letech 1884 až 1910. Hrdiny povídek jsou prostí vojáci, kteří jsou jen figurkami na válečné šachovnici a nemohou se vzepřít svému osudu.... více


Krev smyly deště. Osudy a utrpení roku 1866Krev smyly deště. Osudy a utrpení roku 18661989, E. Wondrák

Válka prusko-rakouská roku 1866 byla již podrobně zpracována z hlediska historického, vojenského i politického, ale zatím jen vzácně z hlediska čistě lidského s pohledem na utrpení tisíců mladých mužů, kteří byli zmrzače... více


Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicíchVzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích2010, P. Mrkvička

Kniha představuje v kvalitních reprodukcích celkem 376 pohlednic z 19. a počátku 20. století, vztahujcích se k bojištím z prusko-rakouské války r. 1866 zachycujícím zejména tamní pomníky. Publikace se především zaměřuje ... více


1

Doporučené štítky

Německo válečná tažení dobové (historické) fotografie vojenské dějiny dějiny lékařství problémy společnosti 18.-19. století podnikání Praha sběratelství