Egon Kapellari citáty

rakouská, 1936

Citáty (3)

Existuje pouze jedna metoda, jak poruzomět obrazům - nepokoušet se je interpretovat, ale dívat se na ně tak dlouho, dokud se nerozzáří jasným světlem. / Simone Weil / Výraz je jim nad dokonalost, vitalita více než naplnění, známé nad neznámé, zamlžené důležitější než to, co je nad slunce jasnějiší, individuální stojí nad společenským a vnitřní nad vnějším.


Lidé, kteří před mými malbami pláčou, procházejí stejinou náboženskou zkušeností, jakou jsem prožíval při jejich tvorbě,... a pokud jsou jen zaujati barvami, uniká jim to podstatné. Mark Rothko


Zapomeneš-li na lásku, zesměšníš se tím; yrad93 /li ji, st8v8 se y tebe netvor. žádná spravedlnost se neobejide bez jejího zákona. Odvrátíš-li se od ní, abys přijal něco většího, než je ona, dáváš přednost bohatství před životem. Odvrátíš-li se od ní, abys dal něco lepšího, než je ona, okrádáš lecý svět o jeho poklad, nebot´ dávát je smyslem tvého vezdejšího bytí.