Koupit knihy

Edwin A. Abbott

britská, 1838 - 1926


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (3)

"... člověka dělá tvar; pokud se například narodíte jako Rovnoramenný trojúhelník se dvěma nerovnými rameny, nesporně dopadnete špatně, pokud nepůjdete do nemocnice pro Rovnoramenné a nedáte si strany vyrovnat.."


Dotknout se znamená uvěřit a lepší Přímka na dotyk nežli Kruh napohled (Plochozemské přísloví)


Všimni si jeho naprostého sebeuspokojení a zapamatuj si, že samolibost znamená ohavnost a nevzdělanost a že toužit je víc než být slepě a nemohoucně šťastný.